UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 09/09/2020 Ključne reči:

STUDIO M02AK – PROJEKAT:
PROJEKTOVANJE I PRORAČUN KONSTRUKCIJE VIŠESPRATNOG ARMIRANOBETONSKOG SKELETNOG OBJEKTA

Nastavnik:
dr Dejan Vasović, docent

Student:
Marko Gavrilović

 

Ideju za koncept projekta dobio sam iz namene samog silosa – skladištenje. Analizirajući kontekst, potrebe i aktuelno stanje, shvatio sam da je potrebno pristupiti sa nekonvencijonalnim programom koji bi uključio više aktera. Valjevo kao grad je uvek imalo značajnu poziciju u istoriji, kulturi i istraživanju. Ako u muzejima skladištimo prošlost, u silosima trenutno potrebne namirnice, šta ako okrenemo to i pogledamo unapred?

Samom igrom reči ”arhiv budućnosti” dobija se dvostruki karakter ovog kompleksa. Namenjen primarno kao tehnološki i kreativni interdisciplinarni hab koji ima za cilj da proizvede rešenja primenjiva u budućnosti. S druge strane postoji potreba da svu dosadašnju i buduću građu, bilo materijalnu ili digitalnu, negde smestimo i tako obezbedimo njen dalji život.

U arhitektonsko-urbanističkom smislu kompleks se sastoji iz tri zgrade –
postojećih deset silosa izložbeni prostor, zgrada sa četiri silosa arhiv materijalne građe, a novi objekat – visoka zgrada – poslovni prostor. Oni su i programski povezani u jedan ciklus, kao i oblikovno kroz geometriju konusnih preseka i krivi i estetiku natur betona. Urbanistički predstavlja novi reper grada ali i pejzažom se povezuju Tešnjar i park-šuma ”Pećina”.

 

Povratak na glavnu stranicu veb izložbe:

M02hexa360