УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 09/09/2020 Кључне речи:

СТУДИО М02АК – ПРОЈЕКАТ:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОРАЧУН КОНСТРУКЦИЈЕ ВИШЕСПРАТНОГ АРМИРАНОБЕТОНСКОГ СКЕЛЕТНОГ ОБЈЕКТА

Наставник:
др Дејан Васовић, доцент

Студент:
Марко Гавриловић

 

Идеју за концепт пројекта добио сам из намене самог силоса – складиштење. Анализирајући контекст, потребе и актуелно стање, схватио сам да је потребно приступити са неконвенцијоналним програмом који би укључио више актера. Ваљево као град је увек имало значајну позицију у историји, култури и истраживању. Ако у музејима складиштимо прошлост, у силосима тренутно потребне намирнице, шта ако окренемо то и погледамо унапред?

Самом игром речи ”архив будућности” добија се двоструки карактер овог комплекса. Намењен примарно као технолошки и креативни интердисциплинарни хаб који има за циљ да произведе решења примењива у будућности. С друге стране постоји потреба да сву досадашњу и будућу грађу, било материјалну или дигиталну, негде сместимо и тако обезбедимо њен даљи живот.

У архитектонско-урбанистичком смислу комплекс се састоји из три зграде –
постојећих десет силоса изложбени простор, зграда са четири силоса архив материјалне грађе, а нови објекат – висока зграда – пословни простор. Они су и програмски повезани у један циклус, као и обликовно кроз геометрију конусних пресека и криви и естетику натур бетона. Урбанистички представља нови репер града али и пејзажом се повезују Тешњар и парк-шума ”Пећина”.

 

Повратак на главну страницу веб изложбе:

M02hexa360