UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 06/10/2016 Ključne reči:

201516_MASA-A24023_Sara-Spanovic

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MODUL ARHITEKTURA

MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
ALGORITAM PROSTORA KULTURE

Nastavnik:
arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor

Završni rad podrazumeva istraživački rad na analitici aktuelnog društvenog i kulturološkog trenutka i formulaciju individualnih vizija teme kroz načelne programske i estetske smernice. Težište je na akcentovanju prostora, koji se nalazi u središtu brojnih uticaja, složenih odnosa koje treba uskladiti kako bi se naglasile vrednosti i iskoristili potencijali koje donosi šire okruženje beogradskog priobalja.

Tematski okvir zadatka odnosi se na preispitivanje potencijala kulture, rekreacije i turizma kao nosilaca ključne uloge u razvoju najznačajnijih gradskih lokacija uz desnu obalu Dunava, u neposrednom okruženju Luke Beograd i objekata Žitomlina.

Student:
Sara Španović

Flickr : 2015/16 MAS Arhitektura – Master završni rad

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA-24023hexa293