УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 06/10/2016 Кључне речи:

201516_MASA-A24023_Sara-Spanovic

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 4. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

МАСА-А24023 – МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД:
АЛГОРИТАМ ПРОСТОРА КУЛТУРЕ

Наставник:
арх. Владимир Лојаница, редовни професор

Завршни рад подразумева истраживачки рад на аналитици актуелног друштвеног и културолошког тренутка и формулацију индивидуалних визија теме кроз начелне програмске и естетске смернице. Тежиште је на акцентовању простора, који се налази у средишту бројних утицаја, сложених односа које треба ускладити како би се нагласиле вредности и искористили потенцијали које доноси шире окружење београдског приобаља.

Тематски оквир задатка односи се на преиспитивање потенцијала културе, рекреације и туризма као носилаца кључне улоге у развоју најзначајнијих градских локација уз десну обалу Дунава, у непосредном окружењу Луке Београд и објеката Житомлина.

Студент:
Сара Шпановић

Flickr : 2015/16 МАС Архитектура – Мастер завршни рад

Повратак на главну страну веб изложбе:

MASA-24023hexa293