УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 06/10/2016 Кључне речи:

201516_MASA-A24023_Tijana-Simikić

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 4. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

МАСА-А24023 – МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД:
АРХИТЕКТУРА И ЧЕТИРИ ЕЛЕМЕНТА (ВАТРА, ЗЕМЉА, ВАЗДУХ, ВОДА)

Наставник: арх. Миодраг Мирковић, редовни професор

Тематски оквир: Хибрид музејско-галеријског излагања и комплементарних садржаја
Просторни оквир: Рт Новог Београда (ушће Саве у Дунав)

Циљ рада на мастер пројекту је успостављање везе града и реке кроз анализу и разумевање друштвеног контекста и просторних захтева задате локације. Посебна пажња усмерена је ка индивидуалном формирању става о просторно-функционалној заступљености појединих предложених садржаја у оквиру целине пројекта.

Студент:
Тијана Симикић

Flickr : 2015/16 МАС Архитектура – Мастер завршни рад

Повратак на главну страну веб изложбе:

MASA-24023hexa293