UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 07/10/2016 Ključne reči:

201516_MASA-A24023_Jelena-Ilic

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MODUL ARHITEKTURA

MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
ARHITEKTURA / ARGUMENT – (Re)kontekstualizacija, afirmacija potencijala lokacije stare fabrike „BEKO“ na Dorćolu

Nastavnik:
Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Kompleks stare fabrike „Beko“ na Dorćolu, jedna od najznačajnijih neaktivnih lokacija u urbanom gradskom tkivu, čija je prvobitna namena deplasirana u odnosu na savremeni kontekst, daje mogućnosti transformacije u kompleksnu gradsku celinu sadržajno definisanu kroz istraživanje i analizu.

Kompleksnost prostorne situacije proističe iz hijerahijske pozicije i potencijala lokacije u odnosu na njenu fizičku, prostornu i sadržajnu neartikulisanost.

Tematski okvir zadatka zasnovan je na potrebi za preispitivanjem arhitekture kao discipline čiji su proizvodi – prostorna stanja uzročno-posledično vezani za različite društvene efekte. Socijalni i politički pristup razumevanja arhitekture otvara mogućnost za tumačenje prostora kao društvene kategorije.

Sam prostor, iako bez jasne fizionomije, svojom pozicijom u gradskom tkivu u direktnoj je vezi sa visokim nivoom urbaniteta, gde velika gustina dozvoljava složene prostorno programske konfiguracije zasnovane na društvenim interakcijama, implicira programsku hibridnost sadržaja.

Student:
Jelena Ilić

Flickr : 2015/16 MAS Arhitektura – Master završni rad

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA-24023hexa293