УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 07/10/2016 Кључне речи:

201516_MASA-A24023_Jelena-Ilic

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 4. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

МАСА-А24023 – МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД:
АРХИТЕКТУРА / АРГУМЕНТ – (Ре)контекстуализација, афирмација потенцијала локације старе фабрике „БЕКО“ на Дорћолу

Наставник:
Весна Цагић Милошевић, ванредни професор

Комплекс старе фабрике „Беко“ на Дорћолу, једна од најзначајнијих неактивних локација у урбаном градском ткиву, чија је првобитна намена депласирана у односу на савремени контекст, дaje мoгућнoсти трaнсфoрмaциje у комплексну градску целину садржајно дефинисану кроз истраживање и анализу.

Комплексност просторне ситуације проистиче из хијерахијске позиције и потенцијала локације у односу на њену физичку, просторну и садржајну неартикулисаност.

Тематски оквир задатка заснован је на потреби за преиспитивањем архитектуре као дисциплине чији су производи – просторна стања узрочно-последично везани за различите друштвене ефекте. Социјални и политички приступ разумевања архитектуре отвара могућност за тумачење простора као друштвене категорије.

Сам простор, иако без јасне физиономије, својом позицијом у градском ткиву у директној је вези са високим нивоом урбанитета, где велика густина дозвољава сложене просторно програмске конфигурације засноване на друштвеним интеракцијама, имплицира програмску хибридност садржаја.

Студент:
Јелена Илић

Flickr : 2015/16 МАС Архитектура – Мастер завршни рад

Повратак на главну страну веб изложбе:

MASA-24023hexa293