УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 06/10/2016 Кључне речи:

201516_MASA-A24023_Milos-Usljebrka

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 4. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

МАСА-А24023 – МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД:
АРХИПЕЛАГ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ

Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Истраживање међуодноса сврхе, функције, садржаја, форме и контекста одвијаће се пројектовањем архитектонског објекта културе и уметности кроз тему феномена савремених урбаних хибрида – примарно са садржајима културе и уметности и – секундарно са комплементарним садржајима забаве и угоститељства, а који чине основу културе савременог урбаног човека и срж урбаности градова. Активирање креативне уметничке сцене која ствара и презентује културне и уметничке догађаје. Више групација објеката од више студената чинили би урбана острва/четврти, заланчане ансамбле – архипелаге културе и уметности у морфологији, (међу)простору града, река, острва, у смени 24/7/12, у Београду.

Студент:
Милош Ушљебрка

Flickr : 2015/16 МАС Архитектура – Мастер завршни рад

Повратак на главну страну веб изложбе:

MASA-24023hexa293