UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 13/10/2015 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2014/15

II godina – 4. semestar
MODUL 9 – Master projekat

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
ARHIPELAG KULTURE I UMETNOSTI
Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

Master rad predstavlja istraživanje međuodnosa svrhe/funkcije i konteksta, i sastojaće se od projektovanja arhitektonskog objekta kulture i umetnosti obuhvatajući fenomen savremenih urbanih hibrida: – primarno sa sadržajima kulture i umetnosti; – sekundarno sa komplementarnim sadržajima zabave i ugostiteljstva (trgovine, poslovanja, obrazovanja, stanovanja, saobraćaja…), a koji čine osnovu kulture života savremenog urbanog čoveka i srž urbanosti gradova, gradskih centara i četvrti.
Više grupacija objekata (projektovanih od više studenata) činili bi urbana ostrva, ili četvrti, zalančane ansamble – arhipelage kulture i umetnosti u morfologiji, (među)prostoru grada, reka, ostrva, sve u smeni dnevnog i noćnog plana i godišnjih doba. Arhitektura urbanih hibrida je direktno u funkciji redefinicije gradskih prostora: hibridnost + transformacija = novi gradski pejsaž.
Na osnovu uočavanja nedostajućih sadržaja u Beogradu/Poznanju i pronalaženja prostornih potencijala studenti određuju svoj prostorni i tematski okvir projekta stvarajući nove urbane poteze sa novim arhitektonskim objektima i strukturama kao novim interaktivnim gradskim slojem u međuprostorima grada (interstitial spaces).

Student: 
Marija Mitrović

Opis projekta:
BRODTEATAR

Međuprostor u gradu se može prepoznati kao mesto koje je u stalnom dodiru sa interaktivnim prostorima grada. On ima mogućnost sopstvenog razvitka koji je podstaknut već pomenutim uticajima. U beogradskoj matrici, reke Sava i Dunav imaju najviše osobina da postanu ovakvi prostori.

Brodteatar je objekat koji u stalnom kretanju kroz intermedijalni svet grada, stvara jedan novi entitet.

Njegova osobina nestajanja podstiče kreativno razmišljanje i dalji moguć razvoj društva kroz kulturne institucije i delovanje umetnosti. Teatar kao osnovni program, kulturni objekat na brodu, menjajući svoj stav ka predstavi, podstiče promenu i u ljudskom razmišljanju. Čoveku predstavlja nov način izvođenja i shvatanja stvari, na trenutak premeštajući ga procesom pravljenja predstave u svet van njegovog sveta življenja.

Čovek kada nastanu problemi, tek onda reaguje na njih da ih reši. Brodteatar nudi alternativu, time što čoveka kroz umetnost postavlja u situacije koje su slične onima kada nam se jave problemi i nerešive situacije. Tera ga da sam odreaguje na zadati problem, uspostavi svoj metod delovanja i rešavanja. Čoveka priprema na neočekivane situacije.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492