УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 13/10/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

II година – 4. семестар
МОДУЛ 9 – Мастер пројекат

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
АРХИПЕЛАГ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ
Наставник:
арх. Зоран Лазовић, редовни професор

Мастер рад представља истраживање међуодноса сврхе/функције и контекста, и састојаће се од пројектовања архитектонског објекта културе и уметности обухватајући феномен савремених урбаних хибрида: – примарно са садржајима културе и уметности; – секундарно са комплементарним садржајима забаве и угоститељства (трговине, пословања, образовања, становања, саобраћаја…), а који чине основу културе живота савременог урбаног човека и срж урбаности градова, градских центара и четврти.
Више групација објеката (пројектованих од више студената) чинили би урбана острва, или четврти, заланчане ансамбле – архипелаге културе и уметности у морфологији, (међу)простору града, река, острва, све у смени дневног и ноћног плана и годишњих доба. Архитектура урбаних хибрида је директно у функцији редефиниције градских простора: хибридност + трансформација = нови градски пејсаж.
На основу уочавања недостајућих садржаја у Београду/Познању и проналажења просторних потенцијала студенти одређују свој просторни и тематски оквир пројекта стварајући нове урбане потезе са новим архитектонским објектима и структурама као новим интерактивним градским слојем у међупросторима града (interstitial spaces).

Студент: 
Марија Митровић

Опис пројекта:
БРОДТЕАТАР

Међупростор у граду се може препознати као место које је у сталном додиру са интерактивним просторима града. Он има могућност сопственог развитка који је подстакнут већ поменутим утицајима. У београдској матрици, реке Сава и Дунав имају највише особина да постану овакви простори.

Бродтеатар је објекат који у сталном кретању кроз интермедијални свет града, ствара један нови ентитет.

Његова особина нестајања подстиче креативно размишљање и даљи могућ развој друштва кроз културне институције и деловање уметности. Театар као основни програм, културни објекат на броду, мењајући свој став ка представи, подстиче промену и у људском размишљању. Човеку представља нов начин извођења и схватања ствари, на тренутак премештајући га процесом прављења представе у свет ван његовог света живљења.

Човек када настану проблеми, тек онда реагује на њих да их реши. Бродтеатар нуди алтернативу, тиме што човека кроз уметност поставља у ситуације које су сличне онима када нам се јаве проблеми и нерешиве ситуације. Тера га да сам одреагује на задати проблем, успостави свој метод деловања и решавања. Човека припрема на неочекиване ситуације.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492