UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 04/06/2018 Ključne reči:

STUDIO M03A – PROJEKAT:
AMBASADA KULTURE

Nastavnik:
arh. Borislav Petrović, vanredni profesor

Zadatak se odnosi na programiranje i arhitektonsko – urbanističko rešenje revitalizacije izabranog prostornog okvira, na mestu bivše Ambasade SAD, a koji predstavlja nekadašnji (i sadašnji) akcent urbanosti Beograda. Odabranu zonu treba prostorno i programski uključiti u tokove očekivanog kontinuiteta šireg opsega i intervencijom prevazići njegovu disfunkcionalnost i inferiornost u odnosu na uočene potencijale.

Programski stav je individualan i njegovo profilisanje predstavlja deo zadatka, ali svaki od njih treba da rezultuje projektom sadržaja kulture i infrasturkture, u navedenom prostoru i sa sledećim osnovnim elementima:
– prostori okrenuti javnosti
– prostori namenjeni edukaciji i istraživanju
– prostori namenjeni produkciji i stvaranju kulture (umetnosti)

Student:
Luka Bunčić

Opis projekta:
deregulated_workspaces

Uloge javnih prostora, poput biblioteka ili trgova, doživljavaju specifičan preobražaj u 21. veku. Jedna od karakteristika savremene svakodnevnice je da skoro svaki prostor može postati radni. Pomoću laptop računara i internet veze, klupa u parku postaje virtuelna kancelarija.

Uz ovakvo shvatanje javnog prostora, namera intervencije predstavlja tretiranje urbanog pejzaža kao niz mikroambijenata, koji se redefinišu kao polu-javni, proizvoljni radni prostori ili prostori razonode.

Arhitektonska intervencija funkcioniše kao deregulatorni organ koji re-komponuje sastav gradskog tkiva i menja njegov karakter, uspostavljajući nove odnose na mikro i makro planu. Projektovani sklop sastoji se iz dva dela: artificijelnog, dimaničnog tla koje čini bazis vertikalnih elemenata; i samih vertikalnih elementa koji čine arhiv, serveri, komunikacije i mikroprostori.

Kao nusproizvod tektonike tla stvara se interktivni pejzaž u parteru i kreira dostupniji, slobodniji ambijent u inače ubrzanom i fragmentisanom gradskom tkivu.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157696599236424

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M03hexa180