УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 28/04/2017 Кључне речи:

Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2015/16
I година – 1. семестар
МАСУ М1.5

ИНТЕГРАЛНА АНАЛИЗА ТЕРИТОРИЈЕ:
АЛТЕРНАТИВНЕ ПРАКСЕ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УРБАНОГ ПРОСТОРА ЗАЈЕДНИЦЕ: У СУСРЕТ ВЕНЕЦИЈАНСКОМ БИЈЕНАЛУ АРХИТЕКТУРЕ 2016.
Наставници:
др Марија Маруна, ванр.проф.
др Данијела Миловановић Родић, доцент

Иако је са демократским променама 2000-те године Србија декларативно приступила свету либералног капитализма у којем се уважавају вредности тржишне економије и политичко-културног плурализма, петнаестогодишњи пређени период транзиције није довео до очекиваних благодети новоуспостављеног система: економског раста, повећања животног стандарда, слободних избора, уважавања људских права, итд.

Суштинска неспремност србијанског друштва, предвођеног политичким и економским елитама, за прихватање либералних вредности и усвајање адекватног институционалног, нормативног и легитимног оквира, је довела до стварања поретка неконзистентне друштвено-економске оријентације и недефинисаног система вредности. Као једно од најизраженијих обележја, створено је друштво повећане неједнакости у којем доминира појединачно насупрот заједничком.

Студенти – Група 02:
Ања Дедовић,
Виолета Живковић,
Јелена Радеч,
Анђела Ристић,
Марија Јеленић

Опис пројекта:
Интегралним приступом анализе територије на тему алтернативних пракси унапређења квалитета урбаног простора заједнице, у нашем случају задатог подручја општине Карабурма, бавили смо се актуелним политикама просторног развоја, начину доношења одлука у домену изградње, стратешким развојним оквиром и партнерствима у процесу развоја града.

Један од главних проблема на тему празних простора јесте увид у исте као и како до њих доћи. Како би се напуштени простори активирали првобитном наменом или пренаменом било је потребно мапирати празне просторе и упознати се са правним оквиром. Предметни напуштени јавни простор, циглану, активирали смо кроз пројекат едукације о оживљавању празних простора и о управљању њима. Расписаним конкурсом активирали смо простор кроз две акције, Оживимо стару циглану и Рециклирај, створи, опреми, покрени!

Значај овог пројекта је што се кроз радионице, конкурсе, позиве едукују млади људи, студенти, ђаци и тиме се поставља темељ за добробит заједнице. Кроз акције попут рециклаже, осликавања унутрашњих зидова, опремања простора укњучен је вид рекреације и социјализације учесника. Пројекат има за циљ анимирање локалне самоуправе да се напуштени простори поново активирају у циљу побољшања квалитета живота у граду и децентрализацији културних догађаја.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442