UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 07/10/2016 Ključne reči:

201516_MASA-A24023_Olga-Savic

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MODUL ARHITEKTURA

MASA-A24023 – MASTER ZAVRŠNI RAD:
ALTERNATIVNE MOGUĆNOSTI ZA RAZVOJ OKRUŽENJA TRGA SLAVIJA

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Predložena lokacija nalazi se u blizini Trga Slavija (blok oivičen ulicama Kralja Milana, Kralja Milutina, Svetozara Markovića i Nemanjinom). Zadatak se odnosi na osmišljavanje i projektovanje objekta sa osnovnom namenom poslovanja. Neophodno je da se uloga novog objekta nadoveže na postojeće vidove upotrebe i tokove kretanja na lokaciji. Složenost zadatka se ogleda u sagledavanju mogućnosti koje proizilaze iz usaglašavanja poslovanja savremenih kompanija iz sektora kreativne industrije i funkcionisanja javnih prostora u gradu. Predloženi pristup se zasniva na primeni modela javno – privatnog partnerstva.

Svaki student formira jedinstveni projektni zadatak na osnovu analize organizacione strukture i indentiteta jedne izabrane kompanije, koja se bavi razvojem informacionih tehnologija ili medija i na osnovu potreba ovakvog “virtuelnog korisnika” koncipira predlog novog javnog prostora u okviru iste lokacije.

Student:
Olga Savić

Flickr : 2015/16 MAS Arhitektura – Master završni rad

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

MASA-24023hexa293