УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 07/10/2016 Кључне речи:

201516_MASA-A24023_Olga-Savic

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
II година – 4. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

МАСА-А24023 – МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД:
АЛТЕРНАТИВНЕ МОГУЋНОСТИ ЗА РАЗВОЈ ОКРУЖЕЊА ТРГА СЛАВИЈА

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Предложена локација налази се у близини Tрга Славија (блок оивичен улицама Краља Милана, Краља Милутина, Светозара Марковића и Немањином). Задатак се односи на осмишљавање и пројектовање објекта са основном наменом пословања. Неопходно је да се улога новог објекта надовеже на постојеће видове употребе и токове кретања на локацији. Сложеност задатка се огледа у сагледавању могућности које произилазе из усаглашавања пословања савремених компанија из сектора креативне индустрије и функционисања јавних простора у граду. Предложени приступ се заснива на примени модела јавно – приватног партнерства.

Сваки студент формира јединствени пројектни задатак на основу анализе организационе структуре и индентитета једне изабране компаније, која се бави развојем информационих технологија или медија и на основу потреба оваквог “виртуелног корисника” конципира предлог новог јавног простора у оквиру исте локације.

Студент:
Олга Савић

Flickr : 2015/16 МАС Архитектура – Мастер завршни рад

Повратак на главну страну веб изложбе:

MASA-24023hexa293