UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 23/03/2016 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTURA

STUDIO M01A – PROJEKAT:
AKVADUKT: CENTAR ZA PRAĆENJE KLIMATSKIH PROMENA, SAVSKI BLOKOVI, NOVI BEOGRAD
Nastavnik: dr Vladimir Milenković, docent

Projektuje se Centar za praćenje klimatskih promena kao savremena prostorna i tipološka interpretacija Akvadukta – efemerne strukture koja svojom pozicijom i formalnim kapacitetom unapređuje funkcionalnost parkovske zone unutar i duž Savskih blokova na Novom Beogradu. Struktura ima za cilj da proširi uticaj prirodnog vodenog i zelenog fonda i preklopi tokove ‘srednje brzine’ čovekovog kretanja. Prostorna intervencija se kreće u dijapazonu od diskretne rekonstrukcije javne površine, zelenila do značajnijih promena dinamičnosti izabrane urbane sekvence, a mogući su i pristupi pejzažnog koda i lend-arta.

Student:
Marta Nikolić

Opis projekta:
Obale su mesta koja neminovno funkcionišu kao organizam – svaki organizam ima mogućnost da oseti i odgovori na stimuluse (draži i nadražaje), da raste i da se razvija…

Udvajanjem obale na naizgled nasilan način, otvaranjem, pa zatim „ukoštavanjem“, se stimulusi menjaju, umnožavaju, a odgovori organizma se prilagođavaju novim uslovima.

Savsko šetalište ovim putem postaje hibrid između mehanizma i organizma, ostvaruje svoj kinetički potencijal i dozvoljava dalji razvoj novonastalog odnosa

Zaključak je prost: U gradskom planiranju medicinski pristupi su zabluda; ne rešavaju ništa , jako su skupi. Hirurški pristupi rešavaju.
– Le Korbizje, Tačnost, Kembridž, Masačusets: MIT štampa, 1991

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442