УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 23/03/2016 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
АКВАДУКТ: ЦЕНТАР ЗА ПРАЋЕЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА, САВСКИ БЛОКОВИ, НОВИ БЕОГРАД
Наставник: др Владимир Миленковић, доцент

Пројектује се Центар за праћење климатских промена као савремена просторна и типолошка интерпретација Аквадукта – ефемерне структуре која својом позицијом и формалним капацитетом унапређује функционалност парковске зоне унутар и дуж Савских блокова на Новом Београду. Структура има за циљ да прошири утицај природног воденог и зеленог фонда и преклопи токове ‘средње брзине’ човековог кретања. Просторна интервенција се креће у дијапазону од дискретне реконструкције јавне површине, зеленила до значајнијих промена динамичности изабране урбане секвенце, а могући су и приступи пејзажног кода и ленд-арта.

Студент:
Марта Николић

Опис пројекта:
Обале су места која неминовно функционишу као организам – сваки организам има могућност да осети и одговори на стимулусе (дражи и надражаје), да расте и да се развија…

Удвајањем обале на наизглед насилан начин, отварањем, па затим „укоштавањем“, се стимулуси мењају, умножавају, а одговори организма се прилагођавају новим условима.

Савско шеталиште овим путем постаје хибрид између механизма и организма, остварује свој кинетички потенцијал и дозвољава даљи развој новонасталог односа

Закључак је прост: У градском планирању медицински приступи су заблуда; не решавају ништа , јако су скупи. Хируршки приступи решавају.
– Ле Корбизје, Tачност, Кембриџ, Масачусетс: МИТ штампа, 1991

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157666076168442