UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 19/07/2016 Ključne reči:

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 2. semestar
MODUL ARHITEKTURA

STUDIO M02A – PROJEKAT:
AKTIVIRANJE POTENCIJALA GRADSKOG BLOKA – BGD ČUBURA
Nastavnik: mr Aleksandar Videnović, docent

Istraživanje mogućnosti kvalitetnog i savremenog aktiviranja potencijala prostora gradskog bloka, odnosno njegove obnove i rekonstrukcije. U okruženju ambijenta Čubure na Vračaru u Beogradu, tretiraju se u urbanističko – arhitektonskom smislu delovi blokova koji su u neposrednom kontaktu sa Čuburskim parkom. Traga se za adekvatnim načinima osmišljavanja savremenih potrebnih sadržaja, definisanih širim tematskim okvirom (višenamenski gradski centri sa raznovrsnim namenskim sklopovima, odnosno javni gradski prostor ili sadržaj sa karakterom javnog korišćenja i tretmana), u kontekstu potrebe za dovršavanjem formiranja optimalne fizičke strukture bloka.

Student:
Sara Lukić

Opis projekta:
Projektni zadatak se odnosi na projektovanje u gradskoj sredini, na suočavanje sa problemima i potencijalima građenja u istoj.

Lokacija na kojoj se projektuje je Beograd, Čubura, tačnije blokovi neposredno oko Čuburskog parka, koji se naslanjaju na ulice Cara Nikolaja II, Maksima Gorkog, Orlovića Pavla i Čubursku. Na lokaciji se već nalaze sadržaji stambenog, poslovnog i ugostiteljskog karaktera.

Na odabranoj lokaciji je potrebno da se projektuje višenamenski gradski centar, koji podrazumeva prostore sa javnim korišćenjem –administracija, poslovanje, ugostiteljstvo, rekreacija, trgovina…

Problem ovakvog zadatka je uklapanje u postojeće. Projektovati u gradskom tkivu je izazov. Pogotovu u starom tkivu okruženom arhitekturom prošlog vremena. Postavlja se pitanje mere intervencije, mere uklapanja u postojeću arhitekturu visinama, gabaritom, materijalima. Jako je bitan odnos prema zatečenom, jer se tim putem pokazuje poštovanje okoline i zrelost u projektovanju .

Koncept projekta bazira se na proučavanju odnosa elemenata u postojećem tkivu i dolasku do odgovarajućeg modula kao sastavnog dela postojećeg i budućeg.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157671130606016

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M02hexa180