УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 19/07/2016 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2015/16
I година – 2. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М02А – ПРОЈЕКАТ:
АКТИВИРАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДСКОГ БЛОКА – БГД ЧУБУРА
Наставник: мр Александар Виденовић, доцент

Истраживање могућности квалитетног и савременог активирања потенцијала простора градског блока, односно његове обнове и реконструкције. У окружењу амбијента Чубуре на Врачару у Београду, третирају се у урбанистичко – архитектонском смислу делови блокова који су у непосредном контакту са Чубурским парком. Трага се за адекватним начинима осмишљавања савремених потребних садржаја, дефинисаних ширим тематским оквиром (вишенаменски градски центри са разноврсним наменским склоповима, односно јавни градски простор или садржај са карактером јавног коришћења и третмана), у контексту потребе за довршавањем формирања оптималне физичке структуре блока.

Студент:
Сара Лукић

Опис пројекта:
Пројектни задатак се односи на пројектовање у градској средини, на суочавање са проблемима и потенцијалима грађења у истој.

Локација на којој се пројектује је Београд, Чубура, тачније блокови непосредно око Чубурског парка, који се наслањају на улице Цара Николаја II, Максима Горког, Орловића Павла и Чубурску. На локацији се већ налазе садржаји стамбеног, пословног и угоститељског карактера.

На одабраној локацији је потребно да се пројектује вишенаменски градски центар, који подразумева просторе са јавним коришћењем –администрација, пословање, угоститељство, рекреација, трговина…

Проблем оваквог задатка је уклапање у постојеће. Пројектовати у градском ткиву је изазов. Поготову у старом ткиву окруженом архитектуром прошлог времена. Поставља се питање мере интервенције, мере уклапања у постојећу архитектуру висинама, габаритом, материјалима. Јако је битан однос према затеченом, јер се тим путем показује поштовање околине и зрелост у пројектовању .

Концепт пројекта базира се на проучавању односа елемената у постојећем ткиву и доласку до одговарајућег модула као саставног дела постојећег и будућег.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157671130606016

Повратак на главну страну веб изложбе:

M02hexa180