UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Date: 12/07/2018 Ključne reči:

STUDIO M01A – PROJEKAT:
ADA CIGANLIJA – OAZA EDUKACIJE

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Prostorni okvir zadatka predstavlja Ada Ciganlija – rekreativni centar Beograda. Koristeći se karakterom i bonitetom zatečene infrastrukture, analizom morfologije terena kao i prepoznavanjem nedostajućih sadržaja potrebno je kreirati edukativni kompleks na/pored vode. Ovaj centar bi predstavljao, ne samo „ostrvo edukacije“ u urbanom okruženju, već i relevantan činilac unapređenja same lokacije i društvenu dobit šireg značaja.

Cilj projektnog zadatka je iniciranje analitičkog razmišljanja, razvijanja sposobnosti sagledavanja, kao i prepoznavanja karaktera i osobenosti predložene lokacije. Poseban akcenat je na unapređenju prostora i njegovih kvaliteta kroz projektovanje prepoznatih i inovativnih sadržaja, sa ciljem proširenja edukativne i prateće delatnosti. Osnovni cilj rada je popularizacija edukacije kroz projektovanje formalnih i/ili neformalnih vidova obrazovanja i okupljanja u skladu sa savremenim trendom arhitektonskog oblikovanja.

Student:
Aleksandra Maksimović

Opis projekta:
Tema: Studentski grad
Koncept: Mreža
Ključne reči: umrežavanje, transfer, ekspanzija

Projektovanje studentskog grada smeštenog na Adi Ciganliji, zasniva se na ideji unapređenja potencijala konteksta. Koncept je u prostorno – programskom smislu osmišljen kao niz modularnih objekata, grupisanih u celine, formirane kroz istraživanje potrebnih funkcija u okviru grupacija fakulteta na Univerzitetu u Beogradu. Program je predviđen za kapacitet jednak kapacitetima postojećih studentskih domova, dok je jedna celina projektovana da zadovolji potrebe od 1000 studenata. Prostorije svakog od objekata edukacije prilagođen je za kapacitet jedne celine, dok osnovna smeštajna jedinica može primiti 22 studenta.

Osnovni modul je geometrije pravilnog kubusa, čija se deformacija ogleda u odnosu na funkciju objekta. Svi objekti namenjeni su potrebama studenata, u okviru kojih su formirane grupe po vertikalnoj i horizontalnoj osi, u odnosu na namenu objekata.

Formiranjem platforme na prvoj etaži, preko čitave lokacije, omogućava se veza koja akcentuje fokus projekta – nivo edukacije.

Projektovanjem univerzalnih objekata, kao i čitave univerzalne grupacije, pruža se mogućnost ekspanzije kompleksa kroz vreme u skladu sa potrebama.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157698944125875

Povratak na glavnu stranu veb izložbe:

M01hexa_180