УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 12/07/2018 Кључне речи:

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
АДА ЦИГАНЛИЈА – ОАЗА ЕДУКАЦИЈЕ

Наставник:
арх. Горан Војводић, ванредни професор

Просторни оквир задатка представља Ада Циганлија – рекреативни центар Београда. Користећи се карактером и бонитетом затечене инфраструктуре, анализом морфологије терена као и препознавањем недостајућих садржаја потребно је креирати едукативни комплекс на/поред воде. Овај центар би представљао, не само „острво едукације“ у урбаном окружењу, већ и релевантан чинилац унапређења саме локације и друштвену добит ширег значаја.

Циљ пројектног задатка је иницирање аналитичког размишљања, развијања способности сагледавања, као и препознавања карактера и особености предложене локације. Посебан акценат је на унапређењу простора и његових квалитета кроз пројектовање препознатих и иновативних садржаја, са циљем проширења едукативне и пратеће делатности. Основни циљ рада је популаризација едукације кроз пројектовање формалних и/или неформалних видова образовања и окупљања у складу са савременим трендом архитектонског обликовања.

Студент:
Александра Максимовић

Опис пројекта:
Тема: Студентски град
Концепт: Мрежа
Кључне речи: умрежавање, трансфер, експанзија

Пројектовање студентског града смештеног на Ади Циганлији, заснива се на идеји унапређења потенцијала контекста. Концепт је у просторно – програмском смислу осмишљен као низ модуларних објеката, груписаних у целине, формиране кроз истраживање потребних функција у оквиру групација факултета на Универзитету у Београду. Програм је предвиђен за капацитет једнак капацитетима постојећих студентских домова, док је једна целина пројектована да задовољи потребе од 1000 студената. Просторије сваког од објеката едукације прилагођен је за капацитет једне целине, док основна смештајна јединица може примити 22 студента.

Основни модул је геометрије правилног кубуса, чија се деформација огледа у односу на функцију објекта. Сви објекти намењени су потребама студената, у оквиру којих су формиране групе по вертикалној и хоризонталној оси, у односу на намену објеката.

Формирањем платформе на првој етажи, преко читаве локације, омогућава се веза која акцентује фокус пројекта – ниво едукације.

Пројектовањем универзалних објеката, као и читаве универзалне групације, пружа се могућност експанзије комплекса кроз време у складу са потребама.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157698944125875

Повратак на главну страну веб изложбе:

M01hexa_180