УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 25/02/2021 Кључне речи: ,

СТУДИО М03уа – ПРОЈЕКАТ:

ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ЗА ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЧЕ / ПРЕНАМЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ У СТАМБЕНИ ПРОСТОР

Наставник:

арх. Небојша Фотирић, ванредни професор

Студент:

Ђина Шврака

Пројекат обухвата реконструкцију објекта Електродистрибуције, на Палилули. Предмет рада је пренамена индустријског простора у стамбени простор, за привремено становање гостујућих предавача. Полазиште рада је идеја анулирања постојећих конструктивних елемената на фасади, новопројектованим јединицама. Поступком смицања, преклапања и слагања јединица, постигнута је диспозициона динамика, дисконтинуиране окупације, у којима празнине, размаци и облици, коегзистирају у међусобној интеракцији, заједно чинећи једну секвенцу, која афирмише идентитет целокупног објекта. Иако се објекат састоји из јединица, које наизглед делују идентично, због девијација у њиховој диспозцији, у односу на положај постојећих стубова, у ентеријеру теже мањем разликовању. Потенцијал постојећих конструктивних елемената – ситно ребрасте таванице, као и денивелација у поду, је уочен и истакнут у пројектовању ентеријера. Ентеријер типских јединица је третиран као једна ”изливена” целина, што је наглашено коришћењем једне врсте облоге – тепиха, који се поставља од зида до зида, и са хоризонталних површина прелази на вертикалне.

Повратак на главну страницу веб изложбе:

vebizlozba-logo_hexa