УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

45UNBLOCKED

ФЕСТИВАЛ СУСЕДСТВА 2016/17
УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА У САВСКИМ БЛОКОВИМА

МАСА-23040 Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ: УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА – 2016/17

Наставник: др Јелена Живковић, ван. професор
Сарадник: Јелена Илић МА, студент докторских студија
Гостујући предавачи: др Татјана Мрђеновић, Маријана Милановић МА, Александра Угриновић МА, Маја Василев МА

Програм:
Преиспитивање потенцијала различитих рекреативних садржаја да омогуће позитивне промене у урбаном простору и тако допринесу развоју и регенерацији градова. Претпоставка је да је активирање рекреативно – туристичког потенцијала јавних отворених простора Савских блокова могуће остварити организацијом „фестивала суседства“ као догађаја који славе место и повезују људе у слободном времену.

Кроз формулисање предлога програма, организације и привременог уређивања простора за овај догађај, тежи се да се афирмише аутентичност, креира позитивно значење места и унапреди квалитет живота у новобеоградским блоковима.

Студенти | Излагачи:
Марко Илић | Љубица Мишковић | Олга Срејић | Соња Брдар | Владимир Кунтић | Марија Марић | Ивана Николић | Марина Милојевић | Даница Вранић | Ана Дутина | Невена Стошић | Ивана Марјановић | Јована Лакетић | Анастасија Симовић | Тамара Бошковић | Даница Лечић | Јелена Ђорђевић | Бојана Крстић | Драгана Стајић | Магдалена Миљков | Ивона Јовановић | Данило Благојевић | Давид Јеремић | Исидора Аврамовић | Бојан Васиљевић | Ана Расулић | Маријана Петровић | Саша Перишић.

Даница Лечић, Тамара Бошковић

Даница Лечић, Тамара Бошковић
ТРАДИФЕСТ

Истраживањем предметне локације и њених становника, сазнали смо да некада јако и сложно суседство, данас слаби зато што становници Блока 45 немају простор у оквиру ког могу да се сретну, комуницирају и друже. Идеја фестивала суседства јесте да им се тај контакт омогући и да управо на тај начин подстакне њихово даље окупљање. Како у целој Србији, тако и у Блоку 45, доминира присуство традиције и то традиције хране, облачења, мануфактуре, што је препознатно као добро полазиште за конципирање теме фестивала.

Традифест као такав, нуди програме које подразумевају различите активности инспирисане традицијом у оквиру којих би старији учесници преносили своје знање и вештине на младе људе и тиме би стварала нова, посебна веза међу суседима. Добијени производи би се продавали или искоришћавали за будуће фестивале, а добијени новац би се користио за обнову јавног простора блока.

Брдар, Илић, Кунтић, Мишковић, Срејић

Соња Брдар, Марко Илић, Владимир Кунтић, Љубица Мишковић, Олга Срејић
ТЕКСТ ИЛ` ТЕКСТ ФЕСТ

Сврха фестивала „ТЕКСТ ИЛ` ТЕКСТ ФЕСТ“ је креативно активирање и повезивање људи. Пратећи просторне тенденције и могућност реализације фестивала суседства, у првој итерацији стварамо функционално комбиновано решење које на микро нивоу формира центар дешавања у интровертном окружењу намењен становницима блока. Израз њихове креативности подстиче се учењем, стварањем, дељењем и остваривањем контаката између људи и њиховог суседства кроз различите облике уметничког стваралаштва. Идеја преноса креативности путем стварања на празном платну уобличена је функционалним текстилним микро павиљонима специфичних намена са жељом да се оствари оптимални ангажман свих учесника.

Главни материјал који се на фестивалу користи је платно (текстил) који се добија рециклажом и пренаменом старих шатора, тенди, сунцобрана и других погодних производа од платна, а када рециклажа није могућа преузима се нов материјал. Текстил, у својој дуалности функције као просторног елемента (носиоца простора) и медијума комуникације исказује дух креативности становника.

Добродошли суседи, добродошли креативци!!!

Јована Лакетић, Ивана Марјановић, Анастасија Симовић

Јована Лакетић, Ивана Марјановић, Анастасија Симовић
WAVE45

Окосница фестивала јесте едукација о екологији и очувању природне средине кроз забаву, уметност и дружење.

Повећањем еколошке свести кроз интеракцију становника, њиховом „самопрезентацијом” и повећањем степена друштвености, јачањем идентитета суседства, директно повећавамо и бригу о окружењу у ком живимо и проводимо слободно време.

Едукацијом о екологији и њеној незавидној позицији, која је одраз људског деловања подстичемо очување средине кроз рециклажу отпада, где отпад и објекти за складиштење истог постају уметничка дела у чијем стварању учествују сами станари блока 45.

Краткотрајни ефекти: промоција локалнх уметника и анимирање становника блока 45

Дуготрајни ефекти: еколошки квалитетније, здравије и безбедније окружење, јачање суседства, промоција културе

Ана Дутина, Невена Стошић

Ана Дутина, Невена Стошић
ПОСЛЕДЊИ ВИКЕНД ЛЕТА

„Последњи викенд лета“ је фестивал суседства који се одржава последње суботе и недеље августа месеца од 8 до 20ч. У трајању од два дана и кроз активности које су у оквиру фестивала организоване, сврха фестивала је да пружи могућности за зближавање становника, за међусобну размену добара и учењу вештина, као и да се старији упознају са стилом живота младих и обрнуто.

Садржај фестивала обухвата размену искустава и интересовања становника као и размену и продају добара, књига, књига за школу, дечије одеће, опреме за бебе. Предвиђена је организација курсева, обука и такмичења у различитим областима, као и презентација моторних возила, кола и мотора. Фестивал се одвија на прешачкој стази која од Шеталишта Лазаро Карденаса води ка Савском шеталишту… Главни организатори фестивала би били становници Блока 45.

Исидора Аврамовић, Бојан Васиљевић

Исидора Аврамовић, Бојан Васиљевић
FORTI FAJV VEGE RAJ

Тема фестивала је произашла из потребе савременог човека да се храни и живи здравије на урбан начин. Препознали смо потенцијал да се предмет фестивала ближе дефинише кроз промовисање вегетаријанске исхране и органске производње, где би се укључиле све старосне групе становника Блока 45.

Активности у току фестивала делимо на три групе:
1. активности у баштама: засадити, окопавати, заливати, убрати
2. активности на шеталиштима: размена зимнице, производа од воћа и поврћа убраног у блоку, продаја производа посетиоцима који нису становници блока, цеђење природних сокова по избору, прављење декорација од воћа и поврћа, радионице везане за тему
3. активности на интернету: промоција фестивала

Ефекти: Уређеније зелене површине око потковица и солитера, улагање у јавне просторе, окупљане заједнице око једне идеје, међусобно упознавање становника и њихово зближавање. Заједница функционише, постаје одржива.

Давид Јеремић, Данило Благојевић, Ивона Јовановић

Давид Јеремић, Данило Благојевић, Ивона Јовановић
ФЕСТИВАЛ ДОБРЕ ВОЉЕ

Рад се бави анализом и истраживањем различитих форми рекреација које омогућавају позитивне промене урбаног простора и које доприносе развоју и регенерацији градова. Наш задатак је да, кроз формилисање предлога организације и уређивања простора „Фестивал суседства“ у оквиру блока 45 активирамо рекреативно-туристички потенцијал овог простора.

„Фестивал добре воље“ има за мотив „колико дајем, толико ми се враћа“ и ако би требало објаснити у једној реченици шта он представља, онда би то био кооперативан одговор према глади, сиромаштву, неправди, где има за циљ да подигне свест и да се бави решењима управо ових наведених ствари, од стране људи који имају добру вољу и жељу. Циљ фестивала јесте да окупи различит слој корисника, који могу да уживају у доброј забави, размени различитих ствари, искустава, материјала, које други људи нису имали прилике да имају и да упознају.

Mарија Марић, Ивана Николић, Марина Милојевић

Mарија Марић, Ивана Николић, Марина Милојевић
УРАДИ САМ

Фестивал је конципиран на тај начин што свака зграда и њени станари добијају модуларне елементе, од којих у зависности од теме осмишљавају и праве део инсталације која ће бити постављена на шеталишту Лазаро Карденаса. Ови модуларни елементи су само помоћни материјал, јер у највећој мери станари користе материјал који су чували и скупљали и који им више није потребан.

Циљ фестивала јесте да окупи људе и пружи добру забаву, добро дружење, међусобно упознавање. Суштина је добар тимски рад из кога ће произилазити разне поставке. Формирани тимови правиће своје инсталације које ће касније моћи да изложе на шеталишту спајајући их са другим инсталацијама.

Организација такмичења за најбољу инсталацију и симболична награда подстаћи ће тимове да буду најбољи што могу. У зависности од задате теме појединачне инсталације спојене у једну целину ће стварати различите занимљиве амбијенте који ће поред тога људи моћи да користе у различите сврхе током трајања фестивала.

Ана Расулић, Маријана Петровић

Ана Расулић, Маријана Петровић
CRAFTS FEST

Crafts festival је осмишљен као догађај који подстиче: социјализацију, креативност, разоноду, рекреацију, а све кроз заједничка дружења станара блока 45. Програм фестивала прилагођен је свим старосним групама. Главни потенцијал представља заједнички простор унутар блока 45 који треба да се активира и привуче своје станаре да га активније користе. Тиме би се остварило јачање социјалних веза, стварање нових познанстава уз један потпуно нов приступ кроз едукацију и забаву. Млади на креативан и забаван начин стичу нове вештине (прављење глинених фигурица, колача, накита, ручних радова, садња биљака, фолклорне вештине..).

У сарадњи са одраслима који им преносе та знања, смањује се генерацијски јаз. Одраслима фестивал нуди низ програма у којима се могу забавити, дружити и квалитетније провести слободно време: плес, фолклор, часови хортикултуре, размену знања – кулинарских рецепата, ручних радова итд. Фестивал се завршава презентацијом свих производних добара који су дело становника блока и могућношћу да исти донесу и профит (продаја колача, накита, глинених предмета, везова, ручних радова итд.)

Драгана Стајић, Магдалена Миљков

Драгана Стајић, Магдалена Миљков
LIGHT HALLS

Фестивал „LIGHT HALLS“ има за циљ окупљање, упознавање и дружење становника Блока 45 на једном месту, као и развој креативности . Главна позиција фестивала су две основне осе блока, на шеталишту „Лазаро Карденас“. Сви корисници простора користе овај простор сваког дана.

Светло је централна тема фестивала. Организују се тематске радионице и перформанси у којима могу учествовати различите групе људи .То становницима пружа могућност да се уметнички изразе, направе нешто на једноставан начин и макар привремено промене своје свакодневно окружење.

Оно што је за овај фестивал важно јесте да би и у само прављење и поставку, као и у различите друштвене активности, игре и такмичења, биле укључене све генерације као и да би привукао велики број становника.

Јелена Ђорђевић , Бојана Крстић

Јелена Ђорђевић , Бојана Крстић
БРАЗЛОК

Бразлок фестивал је настао са идејом повезивања културе Бразила и Србије кроз промоцију њихове традиције. Место одијања фестивала је шеталиште Лазаро Карденас, које се протеже читавом дужином Блока 45. Лазаро Карденас је бразилске националности па је интервенција упознавања са културом носиоца назива овог шеталишта веома значајна како за становнике блока тако и за све оне који постају део фестивала. Циљ фестивала је упознавање суседства кроз спектар активности које су уско везане са културом Бразила и Србије.

Осмишљене активности и дешавања унутар фестивала су прожете карактеристичним јелима, спортом, музиком и игром. Активности су такмичарског карактера како би се привукла пажња и повећала жеља за партиципацијом у овом великом догађају.

За крај фестивала је предвиђен флеш-моб као финализација успешног пројекта фестивала суседства као спектакла.

Саша Перишић

Саша Перишић
ALL FOR EVERYONE – „Сви за једног један за све“

Циљ фестивала је да се људима без икаквих потешкоћа и сметњи, стави до знања које су то потешкоће са којима се људи са инвалидитетом и осталим видовима психофизичких сметњи суочавају на свакодневном нивоу. Сврха је скретање пажње и покретање иницијативе за побољшање услова доступности и коришћења јавних простора људи са посебним потребама, инвалидитетом или неким другим видовима потешкоћа у функционисању, као и стигматизације особа са инвалидитетом и посебним потребама.

У оквиру фестивала се организују радионице на којима би се људи подучавали Брајевој азбуци, знаковном језику, радионице цртања и писања са отежаним условима оперисања. Били би организовани и информативни часови где би се на креативан и интерактиван начин ступало у контакт са људима са посебним потребама и учило и информисало у вези са руковањем одређеном апаратуром, механизацијом, инструментима и сл. којима се се они користе. Одржавали би се и часови на којима би се људи подучавали томе како помоћи особама са инвалидитетом.

Повратак на главну страну изложбе 45UNBLOCKED:

45UNBLOCKED_izlozba_backto