УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

45UNBLOCKED

ФЕСТИВАЛ СУСЕДСТВА 2015/16
УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА У САВСКИМ БЛОКОВИМА

МАСА-23040 Изборни предмет 3 – УРБАНИЗАМ: УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА – 2015/16

Наставник: др Јелена Живковић, ван. професор
Сарадник: Јелена Илић МА, студент докторских студија
Гостујући предавачи: др Татјана Мрђеновић, Маријана Милановић МА, Александра Угриновић МА, Маја Василев МА

Програм:
Преиспитивање потенцијала различитих рекреативних садржаја да омогуће позитивне промене у урбаном простору и тако допринесу развоју и регенерацији градова. Претпоставка је да је активирање рекреативно – туристичког потенцијала јавних отворених простора Савских блокова могуће остварити организацијом „фестивала суседства“ као догађаја који славе место и повезују људе у слободном времену.

Кроз формулисање предлога програма, организације и привременог уређивања простора за овај догађај, тежи се да се афирмише аутентичност, креира позитивно значење места и унапреди квалитет живота у новобеоградским блоковима.

Студенти | Излагачи:
Тамара Ђурић | Јована Милојковић | Александра Паунић | Милица Белић | Биљана Павловић | Александра Недељковић | Стеван Лазић | Ана Тољић | Александра Угриновић | Маја Василев | Марија Павловић | Јелена Ђуровић | Маријана Милановић | Страхиња Петровић | Соња Мијовић | Нађа Павловић | Ивана Вукелић | Димитрије Жугић | Јелена Јововић | Вукан Жунић | Ивана Петровић | Јована Јелисавац | Тамара Вуковић | Бојана Поповић | Бојана Звађа | Јелена Мемеровић | Хелена Дринић | Теодора Зекавица | Невена Величковић | Немања Златановић | Ирена Вељовић | Андријана Батало | Милена Станојевић | Аница Максић | Дамјана Лојаничић | Ивана Радовић | Ана Милићевић | Сава Лукић.

Жугић, Јововић, Жунић, Петровић

Димитрије Жугић, Јелена Јововић, Вукан Жунић, Ивана Петровић
TINDER plus FEST

Фестивал је конципиран као пулсирајућа опна у простору између четвороспратница на Новом Београду ( блок 45). Са идејом преклапања и брисања граница између јавног и приватног, простор фестивала обједињује аспекте функционисања типског стана и евидентну изолованост која је препозната као доминантна карактеристика простора суседства (простор између четвороспратница).

На овај начин омогућава формирање полу-јавног простора који игра улогу „сигурне зоне“. Овакав простор нуди могућност упознавања и окупљања у самом блоку. Истовремено, он је и зона преласка из сфере виртуелног ( комуникација путем апликације TINDER) у стање реалног, физички опипљивог простора кјои игра битну улогу у суседства.

Ана Тољић

Ана Тољић
КИЋБЛО ФЕСТ

Зашто едукација као главни мотив фестивала суседства? У данашњем свету инстант ствари, имати нешто што си сам направио, држати га у рукама, и првенствено знати да ЗНАШ сам како да га напревиш и како нешто функционише, нема цену.

Упознати се са материјалима, начинима како они функционишу, знати њихове особине, и најбитније – шта можеш са њима, представља јединствено искуство које дониси бенефит на дуже временске стазе. Укомбиновати лепо и корисно, па на крају уш и добити производ који користи твом блоку? SIGN ME UP!

Фестивал суседства КИЋБЛО ради управо то. Недостатак мобилијара у Блоку 45 више није проблем – јер се мобилијар овом приликом прави. Спајањем модула који као основни чиниоци имају еколошки прихватљим материјал – бамбус, долази се до справљања обликовно различитих форми које се могу користити на различите начине у једном окружењу као што је блок. БЛОК ЗА БЛОК.

Мемеровић, Дринић, Зекавица, Величковић, Златановић

Јелена Мемеровић, Хелена Дринић, Теодора Зекавица, Невена Величковић, Немања Златановић
FAIR PLAY – фестивал суседства

Циљ фестивала је “ FAIR PLAY“ је окупљање, дружење, забава, развијање такмичарског духа, нових вештина и способности, учење нових игара и провођење времена на отвореном простору. Идеја о организовању фестивала потиче првенствено од станара четвороспратница у Блоку 45. Они су изразили потребу за дружењем, окупљањем са суседима и станарима оближњих блокова. Становници зграда су почели да са собом носе оне друштвене игре које поседују, и да у своје слободно време, у двориштима својих зграда играју ове игре са суседима и подучавају оне који одређене игре нису познавали.

Играње друштвених игара на отвореном простору временом пресаста у мали турнир, а становници се удружују и оснивају “FAIR PLAY“ фестивал који слави заједнички живот суседа. Фестивал се реализује на потезу који повезује шеталиште „Лазаро Карденаса” са Савским шеталиштем.

Павловић, Ђуровић, Милановић, Петровић, Мијовић, Павловић, Вукелић

Марија Павловић, Јелена Ђуровић, Маријана Милановић, Страхиња Петровић, Соња Мијовић, Нађа Павловић, Ивана Вукелић
ОТВОРЕНА СОБА

Концепт фестивала заснива се на идеји о отвореној соби која се реализује у јавном отвореном простору Савских блокова. Сврха фестивала је да се учесницима приреди незаборавно искуство, да се међусобом упознају и повежу, да им се омогући размена искустава и афирмација, као и да се афирмише суседство. У оквиру Отворене собе реализују се образовни, рекреативни и уметнички догађаји а заступљене теме су: култура, филм, музика, гастрономија, ликовне уметности.

У дефинисаном просторном оквиру Отворене собе одвијају се планирани и непланирани догађаји. У планиране догађаје спадају: заједничка припрема доручка, ручка и вечере у „кухињи“; читање прича, дискусије, гледање филмова и одмарање у „дневној соби“; радионице за децу и одрасле у “радној соби“, Гаражна продаја и вечерњи наступи у „гаражи“.

Ивана Радовић, Ана Милићевић, Сава Лукић

Ивана Радовић, Ана Милићевић, Сава Лукић
RIVERSIDE

Фестивал „Riverside“ организује удружење свих кућних савета Савских блокова, које се формира специјално у сврху ових фестивала. Циљ фестивала је успостављање комуникације са људима из најближег окужења преко организације заједничких активности. Фестивал се састоји из четири групе активности које одговарају различитим врстама и степенима јавности простора: „дворишна журка“, „клуб /локална заједница“, „журка у парку“,“ улични фестивал“.

Релација између организатора и актера је веома битна. За сваки од појединачних дана неопходно је да организатори спроведу анкету како би се тачно одредило интересовање за одређене активности. С обзиром да се ради о волонтерским активностима, од актера се очекује да се у складу са тим и понашају. Све активности су договорене пре почетка фестивала, па се актери не везују искључиво за суседство, већ то могу бити сви волонтери и људи добре воље, који желе да учествују у овоме. Веома је битно да се задаци прилагоде старосним годинама и могућностима.

Ирена Вељовић, Андријана Батало, Милена Станојевић

Ирена Вељовић, Андријана Батало, Милена Станојевић
FEELS LIKE HOME – фестивал суседства

Савски блокови представљају јединствен потенцијал за развој, урбанизацију и интегрисање са постојећим урбаним ткивом града Београда. Након анализирања дате локације, актера и спектра могућности за развој, одлучили смо се за организовање фестивала суседства. Блокови 45, 44 и 70 представљају извор демограске различитости, па се реализовање фестивала суседства који примарно узима у обзир (будуће) актере показао као одлично решење.

Циљ нашег рада је упознавање комшија, прво једних са другима, а на дуже стазе (што је наш главни циљ) са разликама, посебним карактеристикама и вредностима њихових бројних култура, са освртима на различита порекла и посебне, непоновљиве животне приче. Тиме би се створиле стварне могућности за даљи развој (али и опстанак и одрживост) Савских блокова у више смерова (што показују други изложени фестивали), као и могућности за међусобно упознавање и побољшавање комуникације уопштено, што је у данашње време ипак само сећање на деведесете.

Јелисавац, Вуковић, Поповић, Завађа

Јована Јелисавац, Тамара Вуковић, Бојана Поповић, Бојана Завађа
ИГРОМ КРОЗ БЛОКОВЕ

Циљ фестивала „Игром кроз блокове“ је унапређење окружења за становнике Савских блокова кроз активности које им се нуде у форми игралишта. Игралиште није нешто што је резервисано за само један узраст, већ простор који окупља становнике свих узраста и интересовања. Како би блокови добили своју мрежу игралишта, прилагођену њиховим жељама и потребама, наша идеја је да се сваке године бира „најбоље игралиште“ за које би се сакупљала средства да се у потпуности опреми и остане као заоставштина фестивала.

Фестивал се етапно развија у вишегодишњем интервалу у циљу умрежавања и актвације простора целог блока. Постепено би се уводиле нове активности и позиционирале у простору а коначни резултат представљао би ФЕСТИВАЛ ФЕСТИВАЛА.

Александра Угриновић, Маја Василев

Александра Угриновић, Маја Василев
ЧАР НА ДАР – фестивал суседства

“Чар на дар” је пројекат фестивала суседстава Савских блокова, који има за циљ активирање рекреативних потенцијала јавног, отвореног простора и суседстава уз промовисање племенитих особина даривања и омогућавање да се уз заједничку иницијативу и минимална улагања уради нешто за своје окружење, чиме ће оно постати боље и лепше место за живот.

Дат је предлог фестивала дужег и краћег временског обухвата. Сви предвиђени догађаји треба да подстакну креативност, омогуће социјализацију суседа различитих интересовања и размену искустава уз тенденцију да фестивал локалног карактера након одређеног времена може добити шире размере, па и постати туристичка атракција.

Аница Максић, Дамјана Лојаничић

Аница Максић, Дамјана Лојанчић
КРЕАТИВНО СУСЕДСТВО

Основна идеја фестивала суседства јесте подстицај дечје креативности уз истовремено окупљање и дружење различитих становника Савских блокова. Фестивал је едукативно – рекреативног карактера, са посебним освртом на развој когнитивних и моторичких способности деце. Како основна школа у непосредном окружењу, заступљене активности су ускладу са примарним актерима – децом и секундарним – њиховим родитељи, баке, деке, наставници… Програми обухватају креативне дечје радионице цртања, прављења украсних предмета, склапања једноставних просторних структура од рециклабилних материјала, организацију „дечје пијаце“ за размену „производа“, дане дечјег кулинарства, квиз знања, активности на озелењавању дворишта, музичко вече…

Паунић, Белић, Павловић, Недељковић

Александра Паунић, Милица Белић, Биљана Павловић, Александра Недељковић
ПОНЕСИ НА БАЗАР

Концепт фестивала „Понеси на базар“ се дефинише као YARD + SALE, где YARD одређује интервенцију у простору – двориште, док се под SALE подразумева размена сваке врсте (материјалне и нематеријалне) међу корисницима простора. Фестивал се базира на формирању великог заједничког дворишта у оквиру блока. Двориште преставља маркантни простор и инсталацију у оквиру које се јављају мање зоне које се трансформишу узависности од претходно дефинисаних капацитета сваког месеца.

Фестивал се одиграва у току једног викенда у месецу. Неопходна је припрема за реализацију фестивала. Дању су зоне намењене за размену производ, а поподне се тезге трансформишу и постају мобилијар за реализацију концерата, биоскопа и других догађаја за колективна окупљања. Аутори фестивала су сами становници Савских блокова који желе да унапреде свој животни простор и побољшају комшијске односе.

Стеван Лазић

Стеван Лазић
ХУМАНИТАРНА ОЛИМПИЈАДА

Циљ феставала је да се привуче велика група људи која својим учешћем у „Хуманитарној олимпијади“ изражава солидарност међу људима и афирмише хуманост.

На Новом Београду већ постоје овакве манифестације које нису сталног карактера. Хуманитарни дан би објединио Савске блокове кроз различите спортске и забавне активности и игре такмичарског карактера. Учешће у играма је повезано са различитим хуманитарним акцијама: давање крви, прикупљање хуманитарне помоћи, помоћ различите врсте,… Циљ је да се оствари јака веза међу учесницима, попут нераскидиве везе олимпијских кругова. Одржавање оваквог фестивала на шеталишту „Лазаро Карденаса“ треба да буде у неком дану који има симболичку вредност за становнике Србије, Београда или Новог Београда.

Тамара Ђурић, Јована Милојковић

Тамара Ђурић, Јована Милојковић
МИРИСНА СВАШТАРА ФЕСТ

Мирисна Сваштара фест представља један дан у години када се суседи из блока окупљају како би провели време напољу, зближили се са својим комшијама и упознали нове људе из свог окружења кроз различита искуства и активности. Програм и активности су осмишљени тако да у њима могу да учествују различите старосне групе – од најмлађих до најстаријих. Садржаји фестивала укључују активности које подстичу креативност у додиру са природом, пре свега, цвећем. Фестивал се одвија на зеленој површини на шеталишту Лазаро Карденас а у њему учествују сви суседи добре воље и жеље да се на било који начин укључе у припрему и реализацију.

Повратак на главну страну изложбе 45UNBLOCKED:

45UNBLOCKED_izlozba_backto