УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

45UNBLOCKED

ЕСТЕТИКА РУШЕВИНА | АКВА ПАРК | БЛОК 44 | НОВИ БЕОГРАД

МАСА-А11011 СТУДИО М01А – Пројекат – 2016/17
МАСА-А11012 СТУДИО М01А – Семинар – 2016/17

Наставник: др Владимир Миленковић, ванредни професор | Мила Мојсиловић, ПхД кандидат, асистент
Учесници у настави: др Милица Милојевић, доцент и др Ана Никезић, доцент
Сарадници: Игор Сјеверац МА | Машан Петровић МА.
Гостујући критичари: Филип Мартинивић, режисер, ФДУ Београд | др Жаклина Глигоријевић, Урбанистички завод Београда | Ана Чарапић, ПхДАрцх, Париз

Програм:
Потребно је унапредити квалитет јавног простора који је у складу са идејом и вредностима генералне отворености и доступности простора, чија морфологија пружа могућности за савремену интерпретацију естетике рушевина. Аква парк може бити пројектован као аутономни образовни и/или спортско-рекретивни објекат и/или као део урбаног пејзажа уз неопходну заступљеност програма олимпијског базена.

Студенти | Излагачи:
Филип Јочић | Филип Прица | Петар Јаковљевић | Леа Павловић | Никола Безаревић | Никола Фиданов | Јован Владимир Ћуковић | Катарина Јечменица | Христина Ћирковић | Марија Благојевић | Јована Павловић | Лука Бунчић | Кавиндра Јаyасингха | Силвиа Мосе | Наталија Рајовић

15 кратких видео записа део су уводног истраживања у раду на пројекту чији је циљ да се у форми проширеног медија испита феноменолошки капацитет архитектонског пројектовања и створи оперативно радни амбијент за конкретни дизајн. Визуелни садржај има своје порекло у елементима задате локацији, а примењени метод у његовој графичкој обради импликације поступка којим се долази до архитектонског концепта:

45UNBLOCKED_izlozba_filip_jocic_01

ФИЛИП ЈОЧИЋ: Између две равни

ФИЛИП ЈОЧИЋ
Видео: Између две равни
00:03:10
2016
https://www.behance.net/Cofiz

Пројектни задатак, концепцијски, одговара на два питања: Шта је аква парк „данас“ ? Где је отворено тумачење речи „данас“ у ономе што субјектова мисао носи о. Одабир обима просторне реакције (интервенције) на постојеће стање, који одговара реалној али и стилској недовршености (разрушености), а у складу је са тематским потенцијалом задатог програма и у комплементарном односу са постојећим функционалним елементима.

Предметна локација је третирана инфраструктурално – преклапањем, прожимањем, концентрисањем, надовезивањем и диференцијациом слојева пројектованих и препројектованих програма. Полазиште у просторно-функционалном , и већ поменутом, програмском смислу, су остаци базена, (корита) аква парка. Њихова позиција је усвојена као константа која диктира и уводи нова програмска обележја. У тренутку инспирације и размишљања о, горе поменутом, значењу речи данас, и води као кључном елементу аква парка, са акцентованим диамагнетичким својствима, и свим оним што носи као таква, је искоришћена као окидач просторно-програмске експлозије и револуције; овог аква парка као доследног експеримента данашњице.

45UNBLOCKED_izlozba_filip-jocic

Видео: Између две равни | 00:03:10

45UNBLOCKED_izlozba_filip_prica

ФИЛИП ПРИЦА: Sehnsucht

ФИЛИП ПРИЦА
Видео: Sehnsucht
00:01:17
2016
http://www.filipprica.com/

Ова немачка реч има значење у дубоко укорењеној носталгији, која је за ову прилику уствари нека врста повратка у будућност.
У том смислу пројекат се састоји од ‘облака’ који су реминисценција, мисао, облик издигнут на горе, архитектонска структура изван стварне реалности. Њихово материјално присуство је 42%.

45UNBLOCKED_izlozba_filip-prica

Видео: Sehnsucht | 00:01:17

45UNBLOCKED_izlozba_petar_jakovljevic_01

ПЕТАР ЈАКОВЉЕВИЋ: Playground

ПЕТАР ЈАКОВЉЕВИЋ  
Видео: Playground
00:01:15
2016

Супротстављање простора и програма, кроз константну интеракцију, указују на ”нестабилност”, односно потенцијал архитектуре да се мења. Пројекат као полазиште узима реинтерпретацију (могућег) постојећег, што резултира новом појавношћу аква парка у задатом контексту.

45UNBLOCKED_izlozba_petar-jakovljevic

Видео: Playground | 00:01:15

45UNBLOCKED_izlozba_lea_pavlovic_01

ЛЕА ПАВЛОВИЋ: Гениус лоци

ЛЕА ПАВЛОВИЋ
Видео: Гениус лоци
00:00:59
2016
https://www.behance.net/leabg94e0a7

Пројектовану симулацију непројектоване атмосфере чини физичка структура која се прожима између природног и створеног и тематизује их, употпуњавајући новобеоградски кадар.

45UNBLOCKED_izlozba_lea-pavlovic

Видео: Гениус лоци | 00:00:59

45UNBLOCKED_izlozba_nikola_bezarevic

НИКОЛА БЕЗАРЕВИЋ: Мој Универзум

НИКОЛА БЕЗАРЕВИЋ
Видео: Мој Универзум
00:00:57
2016

Вода је главни састојак флуида живих бића, али уједно чини и њихово окружење – наше окружење. Налазити се у њеном постојању ствара се нова мисао, нови универзум. Док спавамо мисао се ствара током сна, а у води током јаве.

45UNBLOCKED_izlozba_nikola-bezarevic

Видео: Мој Универзум | 00:00:57

45UNBLOCKED_izlozba_nikola_fidanov_01

НИКОЛА ФИДАНОВ: Rowers

НИКОЛА ФИДАНОВ
Видео: Rowers
00:03:01
2016

Естетика русевина интерпретирана је директно кроз геометрију постојеце физицке структуре.
Визуелни идентитет места гради се на основу репетитивности архетипских елемената.
Изједнацено је трагање за обликом са трагом облика.

45UNBLOCKED_izlozba_nikola-fidanov

Видео: Rowers | 00:03:01

45UNBLOCKED_izlozba_jovan_vladimir_cukovic_01

ЈОВАН ВЛАДИМИР ЋУКОВИЋ: 33/44

ЈОВАН ВЛАДИМИР ЋУКОВИЋ
Видео: 33/44
00:00:33
2016
https://www.behance.net/jvcukovic

Естетика русевина интерпретирана је као мотион блур. Интерпретирано је уствари време садрзано у материјалним остацима.
Архитектонску структуру прекрива танак слој воде, док се у рефлексијама налази идеја о току мисли.
Аква парк је водени пејзаз по којем се хода.
Плутање структуре обезбедјује константну покренутост слике.

45UNBLOCKED_izlozba_vladimir-jovan-cukovic

Видео: 33/44 | 00:00:33

45UNBLOCKED_izlozba_katarina_jecmenica_01

КАТАРИНА ЈЕЧМЕНИЦА: Travel to the future

КАТАРИНА ЈЕЧМЕНИЦА
Видео: Travel to the future
00:03:06
2016

”The concept of disjunction simply implies constant, mechanical operation that systematically produce dissociation in space and time”
(Tschumi,Bernard : Architecture and Disjunction, Cambridge, 1989)

Принцип недовршености, распадања као основ посматрања, временски лоциран а опет дислоциран, конципира просторни и програмски контекст као нову врсту комбинаторике између фрагмената. Простор, догађај и кретање више немају никакав хијерархијски редослед, он се тек треба успоставити и учитати.

45UNBLOCKED_izlozba_katarina-jecmenica

Видео: Travel to the future | 00:03:06

45UNBLOCKED_izlozba_hristina_cirkovic

ХРИСТИНА ЋИРКОВИЋ: Aquaride

ХРИСТИНА ЋИРКОВИЋ
Видео: Aquaride
00:01:03
2016
https://www.behance.net/hris949f20

Случајан сусрет сламки, аутомобила и пливачица у блоку 44, на Новом Београду.

45UNBLOCKED_izlozba_hristina-cirkovic

Видео: Aquaride | 00:01:03

45UNBLOCKED_izlozba_marija_blagojevic_01

МАРИЈА БЛАГОЈЕВИЋ: Архипелаг

МАРИЈА БЛАГОЈЕВИЋ
Видео: Архипелаг
00:00:27
2016

Време као вечни део структуре свемира има бесконачну прошлост, као што простор има бесконачну ширину. Простор-време је дијаграм који показује непрестану испреплетаност простора и времена. Они су једно. Свака тачка (frame) је један догађај. Непрестане промене у простору на које утиче време и непрестане промене у времену на које утиче простор.

45UNBLOCKED_izlozba_marija-blagojevic

Видео: Прожимање : Архипелаг | 00:00:27

45UNBLOCKED_izlozba_jovana_pavlovic

ЈОВАНА ПАВЛОВИЋ: Truth or Dare

ЈОВАНА ПАВЛОВИЋ
Видео: Truth or Dare
00:00:39
2016

Истина/Изазов је игра у којој играчи бирају да ли ће одговорити искрено на лично питање или ће изабрати изазов који их на неки начин изводи из комфор-зоне и наводи на делање. Тензија се ствара у избору између истине – постојећег – са свим својим манама, и изазова – могућег – са свим могућим последицама. Истина у блоку 44 постоји као маса рефлексије прошлости, а изазов, у овом случају, као њена структурална и програмска афирмација.

45UNBLOCKED_izlozba_jovana-pavlovic

Видео: Truth or Dare | 00:00:39

45UNBLOCKED_izlozba_luka_buncic_01

ЛУКА БУНЧИЋ: Stargate slide 44

ЛУКА БУНЧИЋ
Видео: Stargate slide 44
00:00:47
2016

Путања представља моменат просторно временске дисторзије. Постепеним убрзавањем појачава се дефамилијаризација до тренутка потпуне дислокације и затим коначне реафирмације. Напослетку се питамо: “Да ли смо се заиста вратили одакле смо кренули?”

45UNBLOCKED_izlozba_luka-buncic

Видео: Stargate slide 44 | 00:00:47

45UNBLOCKED_izlozba_kavindra_jayasinghe

KAVINDRA JAYASINGHA: Pulsing

KAVINDRA JAYASINGHA
Video: Pulsing
00:00:47
2016

Artificial landscape is generated from the geometry of the remains at the site: despite of the strong phisical appearance in the form of an iceberg, concept of the spa is set as a starting point for its melting.

45UNBLOCKED_izlozba_kavindra-jayasinghe

Видео: Pulsing | 00:00:47

45UNBLOCKED_izlozba_silvia_nyambeki_mose

SILVIA MOSE: Urban Decay

SILVIA MOSE
Video: Urban Decay
00:01:03
2016

Aqua Park is translated into landscape scenery through the set of different atmospheares based on the programme of the folie with the huge amount of water drops.

45UNBLOCKED_izlozba_silvia-nyambeki-mose

Видео: Urban Decay | 00:01:03
Повратак на главну страну изложбе 45UNBLOCKED:

45UNBLOCKED_izlozba_backto