УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

45UNBLOCKED

ДОКУМЕНТИ: ОТВОРЕНИ РЕКРЕАТИВНИ ПРОСТОРИ БЛОКА 45

ОАСА-23032 Посебне теме обликовања градских простора – Рекреација 2016/17.
ИАСА-23071 Студио 01б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина 2016/17.
МАСА-23040-06: Урбана рекреација 2015/16 и 2016/17.

Наставник: др Јелена Живковић, ван. професор
Сарадници: Марија Цветковић МА, асистент, Јелена Илић МА, студент докторских студија

Програм:
Филмови приказују стање, коришћење и доживљај појединих јавних отворених простора Блока 45.

У спектру призора, који који се крећу од погледа из ваздуха, преко карактеристичних амбијената, до статичних и динамичних просторних секвенци и детаља, документује се свакодневни живот у блоку, бележе се његови ритмови и естетика, и изражава како блок 45 виде и доживљавају становници и посетиоци.

BL45_DB4

Аутори филма: Ања Тривић | Сара Рацић | Сара Петковић | Вања Малеванов

BL45_BA2

Аутори филма: Сара Аћимов | Александра Вујић | Милица Нанић

BL45_CA1

Аутори филма: Марко Радојевић | Наташа Радојчић | Алекса Велимировић

BL45_CB2

Аутори филма: Јован Матовић | Лука Смишек | Софија Машовић | Марија Пилчевић

BL45_CB5

Аутори филма: Јован Алексић | Јегор Алексић | Вукашин Терзић | Миљан Савичић

BL45_CB7

Аутори филма: Милица Виденовић | Вукашин Дутина | Тијана Трбовић

BL45_DA11

Аутори филма: Матија Булајић | Катарина Васиљевић | Славиша Гњатић

BL45_U2

Аутори филма: Софија Јовановић | Ксенија Тајсић | Олга Мишковић | Слађана Аничић

BL45_AB4

Аутори филма: Марија Јекић | Светлана Стевановић | Ана Дабић | Наташа Ђорђевић | Александра Ђаловић

BL45_CA4

Аутори филма: Лаyла Одех | Милош Пурић | Сара Станковић

BL45_DA2

Аутори филма: Душан Грујовић | Борис Ивановић | Милан Ивановић

BL45_ BB2

Аутори филма: Милица Кочмарук | Марија Рајић | Ана Војиновић | Катарина Јеремић | Марко Јовичић | Миодраг Савић

BL45_STANOVNICI

СТАНОВНИЦИ. Аутори филма: Јелена Ђорђевић | Бојана Крстић

BL45_TURISTI

ТУРИСТИ. Аутори филма: Тамара Бошковић | Даница Лечић

Студенти – излагачи:

ОАСА и ИАСА 2016/17:
Ања Тривић | Сара Рацић | Сара Петковић | Вања Малеванов + Сара Аћимов | Александра Вујић | Милица Нанић + Марко Радојевић | Наташа Радојчић | Алекса Велимировић + Јован Матовић | Лука Смишек | Софија Машовић | Марија Пилчевић + Јован Алексић | Јегор Алексић | Вукашин Терзић | Миљан Савичић + Милица Виденовић | Вукашин Дутина | Тијана Трбовић + Матија Булајић | Катарина Васиљевић | Славиша Гњатић + Софија Јовановић | Ксенија Тајсић | Олга Мишковић | Слађана Аничић + Марија Јекић | Светлана Стевановић | Ана Дабић | Наташа Ђорђевић | Александра Ђаловић + Лаyла Одех | Милош Пурић | Сара Станковић + Душан Грујовић | Борис Ивановић | Милан Ивановић + Милица Кочмарук | Марија Рајић | Ана Војиновић | Катарина Јеремић | Марко Јовичић | Миодраг Савић

МАСА 2016/17:
Јелена Ђорђевић | Бојана Крстић + Тамара Бошковић | Даница Лечић

Повратак на главну страну изложбе 45UNBLOCKED:

45UNBLOCKED_izlozba_backto