УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

45UNBLOCKED

СТРАТЕШКЕ АКЦИЈЕ | БЛОК 45 | АДА МЕЂИЦА | НОВИ БЕОГРАД

МАСУ М3.5 Интегрални пројекат – 2015/16

Наставници: др Ксенија Лаловић, ван. професор и др Ратка Чолић, доцент
Сарадници: Александра Ђорђевић, PhD кандидат | Сања Симеунчевић, PhD кандидат
Гостујући критичари: Владан Ђокић, Архитектонски факултета УБ | др Ана Никезић, Архитектонски факултета УБ | Haris Piplas, Research and Teaching Fellow, ETH Zürich | Svea Heinemann, TU Berlin Smart City Platform | Дејан Поповић, Slovak University Of Technology | Maarika Lukk, analyst, University Of Tartu.

Међународна радионица: Паметни и креативни градови за друштво засновано на знању
05-09. новембар 2015.
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет уз подршку Urban-Think Tank Chair of Architecture and Urban Design, ETH Zurich

Програм:
Тестирање потенцијала за интегрални урбани развој укључујући „меке и тврде“ мере у циљу решавања проблема данашњице Новог Београда у процесу постсоцијалистичке транзиције. Стратешки приступ формулисању иницијалних интегралних пројеката урбаног развоја,  као нове праксе планирања у фази транзиције из индустријског у друштво базирано на знању.

У условима брзих трансформација у економском и друштвеном систему, у комбинацији са ефектима глобалне конкуренције и укупне економске кризе, чини се да је унутрашња способност структуре насеља да настави процес природних трансформација смањена и не може се наставити без спољне интервенције и иновативних пракси.

Студенти | Излагачи:
Сања Спасенић | Милош Узелац | Ирена Костић | Ана Јовановић | Предраг Јовановић | Милена Ивановић | Бранко Маринковић | Ана Граовац | Валдимир Радосављевић | Ивана Јаношевић | Ива Михаела Бабкова | Александра Милошевић | Никола Цветановић | Јелена Радосављевић | Нена Остојић | Уна Умићевић | Илија Бошковић | Филип Трговчевић | Софија Недељковић | Катарина Пантић | Растко Крстић | Марина Пешић | Бранислав Радуловић.

Александра Милошевић, Никола Цветановић, Ива Михаела Бабкова

Александра Милошевић, Никола Цветановић, Ива Михаела Бабкова
ГРУПНИ РАД: XXXL ECO LAB АДА МЕЂИЦА

Истраживачки пројекат „XXXL Eco Lab Ада Међица“ усмерен је ка анализи београдског острва на реци Сави и потенцијала за његов развој. Пројекат треба да покаже какав је ресурсни потенцијал Аде Међице за развој еко туризма. Потенцијал је јединствено окружење на малој површини, пуно растиња и викендица. Окружена је водом која пружа многе могућности као што су спортови на води, пецање, одмарање на обали…

Циљ овог рада је да прикаже пројекат стварања самоодрживе симбиозе људске заједнице и природног станишта и екосистема. Одрживи развој би се засновао на активацији острва његовом еколошком развоју и јачању локалне заједнице.

Резултат овог истраживања је да представи начин прикупљања средстава за реконструкцију објекта локалне заједнице и његову пренамену у Еко лаб истраживачки центар, кроз који би се промовисао еко туризам и очување природних биодиверзитета.

Предмет рада је начин спровођења ревитализације зграде локалне заједнице и стратегије за постизање енергетски ефикасног објекта са циљем реализације пројекта одрживог еко истаживачког центра. У реализацији ревитализације предлаже се прилаз који интегрално сагледава процесе различитих партнерстава између актера, искоришћавања постојећих ресурса, улагања и техничко-технолошких иновација. Овим приступом постиже се усаглашавање следећих циљева: функционалност, безбедност и сигурност, комфор и продуктивност, одрживост, економска исплативост.

Александра Милошевић

Александра Милошевић
ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ – ЕКО ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР

Еко лаб истраживачки центар би се налазио на доњој обали острва Аде Међице, само пар метара удаљен од плаже. То је тренутно објекат који је дат на коришћење локалној зеједници, напуштен је и користи се само лети његов приземни део за прављање роштиља и окупљање корисника плаже. У тај објекат је најадекватније сместити едукативни центар како се његовом ревитализацијом не би уништио баланс на острву.

Еко истразивачка радионица би требала да прими различите групе корисника, организације који би користили тај простор и као радионице и као изложбене просторије. Основна намена и активности би била: уочавање и прихватање важности пажљивог понашања сваке јединке на заштити околине, освештавање властитог понашања, развијање осећаја и способности рада у тиму, развијање и формирање осећаја за лепо, уредно, темељно, развој индивидуалне креативности, уочавање повезаности незагађених природних производа с људским здрављем, развијање љубави према природи, стицати практична знања (разликовати отпад од смећа, прикупљати секундарне сировине, рециклирати…) и радне навике, развијати организацијске способности, развијати еколошку свест, развијати креативност.

Еко истаживачки центар има за циљ:
· формирање научног оквира за могућност примене еко концепта
· организовање едукативних радионица

Никола Цветановић

Никола Цветановић
ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ – ЕКО КАМП

Ада Међица, са својим повољним географским положајем, неизграђеном средином и нетакнутом природом представља јако атрактивну локацију за опуштање и одмор становника Београда и околине. Удружење локалне заједнице „Љубитељи Аде Међице“ је солидарно и одлучно у очувању идентитета острва, али њему недостају финансијска средства. Уколико би остварили извор финансирања, не само да би ојачали локалну заједницу и избацили инвеститоре, већ би од прихода даље улагали у унапређење острва. Како извор прихода потиче од људи, то значи да би требали привући нове кориснике на острву.

У овом подухвату морамо бити обазриви и пажљиво осмислити активности које ће привући људе. Уколико привучемо велики број људи, туристичким атракцијама на пример, ризикујемо да нарушимо управо тај мир и начин живота који покушавамо да заштитимо. Тако да морамо усвојити концепт контролисаног прилива нових корисника. Са овим циљем долазимо да стратегије креирања Еко Лаб еколошког истраживачког центра.

Истраживачки центар ће се бавити истраживањима на пољима одрживости, заштити животне средине, екологије и сличним сферама. Радиће у сарадњи са научним и образовним установама, институтима, и приватним фирмама, чији ће студенти и особље боравити у истраживачком центру, као и индивидуалним стручњацима који желе да напредују у овим сферама.

Ива Михаела Бабкова

Ива Михаела Бабкова
ESNAB – ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE NATURE & BIODIVERSITY

Пројекат ESNAB (Environmentally Sustainable Nature & Biodiversity) радионица је оформљен у априлу 2016. године, након потписаног споразума о сарадњи између основних школа “ОШ Бранко Радичевић” и “ОШ Кнегиње Милице”, младих истраживача, Институционалног центра за промоцију науке, Биолошког и Хемијског Универзитета у Београду, Градске општине Чукарица и љубитеља локалне заједнице Аде Међице у циљу спровођења летње школе у природи ради унапређења знања о одрживој средини.

Пројекат је осмишљен ради упознавања деце са природном средином и њиховог приступа и опхођења према њој. Усмерен је на одрживост и очуваност екосистема, као и на експериментисање и дружење младих и одраслих људи. Овим пројектом ће се деца међусобно дружити при чему ће кроз едукативне и креативне програме да развију своје знање о важности одрживе екологије.

Повратак на главну страну изложбе 45UNBLOCKED:

45UNBLOCKED_izlozba_backto