УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

СТУДИО М01АТ – ПРОЈЕКАТ:
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
Наставник:
др Бранислав Жегарац, редовни професор

Студенти се упознају са савременим приступима у пројектовању, материјализацији и реализацији стамбених и пословних објеката, у централним деловима Београда. Поред пројектовања студенти изучавају актуелну урбанистичку и законску регулативу, законитости тржишта као и проблеме материјализације и реализације објеката.

Студент:
Милица Стојановић

Опис пројекта:
Локација: Звездара, угао улица Војислава Илића и Станислава Сремчевића

Пројекат је настао као одговор на конкретан пројектни задатак, поштујући урбанистичка и грађевинска ограничења, прописе и законе. Угаона позиција парцеле, као и сам облик превасходно су утицали на обликовање објекта. Објекат је пројектован као компактна форма, са наглашавањем угаоног дела. На објекту су постигнути планови маса, који се огледају у обликовању, и примени материјала који су у контрасту. Применом камена, који је хладан материјал, и дрвета које је топао материјал, постигао се склад који је заснован на контрасту, у боји и форми, и на тај начин се објекат уклопио у постојеће окружење градског блока. Савременим приступом архитектонске материјализације, циљ је био уклопити објекат у амбијент, али га на неки начин истаћи својственом архитектуром и материјализацијом, у односу на окружење.

Примењени су савремени конструктивни и фасадни системи, који су карактеристични при пројектовању и извођењу у нашој земљи.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157678435142692

Повратак на главну страну веб изложбе:

M01hexa180