УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 24/02/2017 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2016/17
I година – 1. семестар
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА

СТУДИО М01А – ПРОЈЕКАТ:
ЕСТЕТИКА РУШЕВИНА / АКВА ПАРК / БЛОК 44 / НОВИ БЕОГРАД
Наставник:
др Владимир Миленковић, ванредни професор

Испројектовати/препројектовати Аква парк у Блоку 44 на Новом Београду. Приступ пројекту одредити тако да одговара реалној, али и стилској недовршености просторне структуре, у складу са задатим тематским и програмским потенцијалом олимпијског базена. Просторна интервенција се креће у дијапазону од дискретне реконструкције припадајућег партера аква парка, зеленила и инфраструктуре до озбиљнијих пројекција које подразумевају промену начелне довршености предметног локалитета.

„И данас, кад год се затекнемо пред остацима архитектонске прошлости, радило се о пирамидама Маја у Уксмалу, или о рушевинама стубова Селинунта, не можемо, а да се не осетимо дирнути неком ирационалном жицом…”
Ђило Дорфлес, Естетика рушевина, Метаморфоза имагинарног у архитектури, 1986.

Студент:
Филип Јочић

Опис пројекта:
Пројектни задатак, концепцијски, одговара на два питања:
-Шта је аква парк „данас“? Где је отворено тумачење речи „данас“ у ономе што субјектова мисао носи о.
-Oдабир обима просторне реакције (интервенције) на постојеће стање, који одговара реалној али и стилској недовршености (разрушености), а у складу је са тематским потенцијалом задатог програма и у комплементарном односу са постојећим функционалним елементима.

Предметна локација је третирана инфраструктурално – преклапањем, прожимањем, концентрисањем, надовезивањем и диференцијацијом слојева пројектованих и препројектованих програма. Полазиште у просторно-функционалном, и већ поменутом, програмском смислу, су остаци базена (корита) аква парка. Њихова позиција је усвојена као константа која диктира и уводи нова програмска обележја. У тренутку инспирације и размишљања о, горе поменутом, значењу речи данас, и води као кључном елементу аква парка, са акцентованим диамагнетичким својствима, и свим оним што носи као таква, је искоришћена као окидач просторно-програмске експлозије и револуције овог аква парка као доследног експеримента данашњице.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157678435142692

Повратак на главну страну веб изложбе:

M01hexa180