UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Studijska celina: Prostor i oblik Date: 22/10/2014
Reg-Butler_The-Unknown-Political-Prisoner_o
Reg Butler – The Unknown Political Prisoner

Studijska celina: Prostor i oblik

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
01. OASA-11011 i IASA-11011: Prostor i oblik – 2014/15

GODINA STUDIJA:
I godina – 1. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura i Integrisanih osnovnih i master akademskih studija arhitekture 2014/15.

BROJ KREDITA: 8 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Predavanja: utorak, 10:00-12:00 časova.
Vežbe: utorak, 12:00-16:00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja i odbrana elaborata – portfolija):
Utorak, 20. januar 2015. u 10:00 časova (biće naknadno potvrđeno).

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
Prvi kolokvijum: sedma nedelja nastave / utorak 04. novembar 2014. u terminu vežbi.
Drugi kolokvijum: dvanaesta nedelja nastave / utorak 09. decembar 2014. u terminu vežbi.

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
U dogovoru sa predmetnim asistentom.

BROJ KABINETA: 345

EMAIL:
prostor.oblik@gmail.com
strati@gmail.com

OPIS PREDMETA:
Obavezni predmet na kome se istražuju ideje o odnosu prostora i oblika, ispituju osnovni elementi strukture arhitektonskog prostora, izgrađuju prostori i situacije, projektuju sopstvena sredstava za rad u zadatom okviru – kao priprema osnove odgovarajućih znanja i veština potrebnih za nivo obrazovanja zasnovan na Studio projektu.

TEMATSKE CELINE:
01-06 nedelja: Anatomija prostora
Anatomija prostora posvećena je rastavljanju prepoznatljivog predmeta arhitekture i njegovoj ponovnoj izgradnji u formi otvorene arhitektonske strukture.

07-11 nedelja: Materija i želja
Težište semestra posvećeno je čitanju fundamentalne trijade arhitekture utilitas, venustas, firmitas, i njihovoj savremenoj kontekstualizaciji iz ugla empatije i opažajno odgovorne svesti.

12-15 nedelja: Primenjena geometrija
Na kraju semestra studenti uče da donose sud o mogućim posledicama svog projekta, isprovocirani da reaguju na kulturni kontekst u kome nastaje njihova arhitektura.

RUKOVODILAC STUDIJSKE CELINE, RUKOVODILAC PREDMETA:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

KOORDINATOR:
mr Tatjana Stratimirović, asistent

VEŽBE U STUDIJU:
arh. Jelena Bogosavljević, asistent
arh. Snežana Vesnić
arh. Milena Delević Grbić, asistent
arh. Miloš Đurasinović, asistent
arh. Nataša Janković, istraživač pripravnik
arh. Ksenija Pantović, asistent
arh. Nevena Poledica
arh. Ivana Rakonjac, asistent
arh. Vladan Stevović, asistent
arh. Jelena Trajković Ristić, asistent
arh. Dragana Ćirić, asistent
arh. Anđelka Ćirović, asistent
arh. Milutin Cerović, asistent
arh. Vesna Mila Čolić Damjanović

PREDAVAČI:
mr Milena Kordić, asistent
dr Vladimir Milenković, docent
dr Đorđe Stojanović, docent

RADIONICE:
arh. Davor Ereš, asistent
mr Ivan Kucina
arh. Jelena Mitrović, asistent
arh. Pavle Stamenović, asistent

ISPITNA KOMISIJA:
arh. Zoran Abadić, docent
dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor
mr Milan Vujović, vanredni profesor
arh. Milan Đurić, vanredni profesor
arh. Zoran Lazović, redovni profesor
arh. Dejan Miletić, vanredni profesor
dr Marija Milinković, docent
arh. Miloš Nenadović, docent
dr Ana Nikezić, docent
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor
dr Đorđe Stojanović, docent
arh. Vesna Cagić-Milošević, docent

Prostor-i-oblik_bogdan_brdar
I kolokvijum | Foto: Bogdan Brdar

Uputstvo

CILJ NASTAVE:
Istraživanje ideja o odnosu prostora i oblika, ispitivanje osnovnih elemenata strukture arhitektonskog prostora, izgradnja prostora i situacija, projektovanje sopstvenih sredstava za rad u zadatom okviru. Pokretanje razvoja konceptualnih sposobnosti i pripremanje osnove odgovarajućih znanja i veština potrebnih za nivo obrazovanja zasnovan na Studio projektu.
Jezgro premeta čini prepoznavanje i razumevanje arhitektonskih prostornih elemenata, uočavanje njihovih međusobnih odnosa i odnosa sa okruženjem, i shodno tome uvežbanost za stvaranje zamisli arhitektonskih objekata, struktura i sistema na početnom nivou.

TEORIJSKA I PRAKTIČNA NASTAVA:
Teorijska nastava otvara uvid u prirodu arhitektonskog stvaranja, smeštenog u savremeni projektantski kontekst. Sama nastava je grupisana u 3 podceline sa 3 projektna zadatka, koji se bave strukturom arhitektonskog prostora, njegovom tektonikom i kulturnim kontekstom u kome nastaje.
Teorijsku nastavu prate obavezni tekstovi, koji omogućavaju studentima da na početnom nivou razviju sposobnost sopstvene argumentacije kroz praksu čitanja.
Praktična nastava se odvija u formi otvorenog studija, gde se radi 7 projektantskih vežbi u mediju arhitektonskog modela. Tema zadataka nije projektovanje predmeta, već uobličavanje sistemaprostornih odnosa, a njihovi programi su izvedeni iz svakodnevnih i bliskih situacija.
Rad na maketama prate radionice koje omogućavaju studentima da brzo shvate osnovne tehnike tretmana materijala u procesu izrade arhitektonskog modela.
Uz pomoć fotografije, podstiče se analitičko posmatranje i razumevanje sopstvenog rada.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Učenje kroz projekat, radionice, vežbe, grupne diskusije, predavanja i izložbu.

Prostor-i-oblik_nikola_maravic
I kolokvijum | Foto: Nikola Maravić

Obavezno čitanje

Obavezno čitanje – kratki tematski tekstovi

Centralna namera ovog dela kursa je da se na početnom nivou studentima omoguće uslovi za razvoj sposobnosti sopstvene argumentacije kroz praksu čitanja tematskih tekstova. Temu svakog predavanja prati po jedan kratak tekst iz savremenog projektantskog diskursa, koji upotpunjava misaoni ambijent za rad na praktičnim zadacima na vežbama. Postignuti nivo razumevanja i argumentacije testira se kratkim zadacima u amfiteatru, u svemu prema kurikulumu.

001S,M,L,XL_optim
Rem Koolhaas, Bruce Mau: SMLXL

OSNOVNA LITERATURA:

  1. Ivan Kucina: 15/3. Udžbenik za rad na predmetu Prostor i oblik. (Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, 2006)
  2. Rem Kolhas: Uvod u SMLXL. (New York: Monacelli Press, Rotterdam: 010 Publishers, 1995)
  3. Bernard Čumi: Prostori i događaji. (Bernard Čumi: Arhitektura i disjunkcija. Zagreb: AGM, 2004)
  4. Peter Cumtor: Ima li lepota formu? (Peter Cumtor: Misliti arhitekturu. Zagreb: AGM, 2003)
  5. Kengo Kuma: Povratak materijalima. (Luigi Alini, Kengo Kuma: Kengo Kuma Works and Projects. Florence: Electa Mondadori, 2006)
  6. Stiven Hol: Sidrenje. (Steven Holl: Anchoring / Selected Projects 1975 – 1991. New York: Princeton Architectural Press, 1991)

Radionica 01

U okviru predmeta PROSTOR I OBLIK – 2014/15, na platou ispred Muzeja istorije Jugoslavije, 14. oktobra 2014. godine održana je Radionica 01 „Plutajuće polje – realni model nadstrešnice u 1:1“.

Foto: Davor Ereš, Stefan Nešić i Stefan Stojanović

Fotografije sa radionice „Plutajuće polje – realni model nadstrešnice u 1:1“ pogledajte na našoj zvaničnoj Facebook stranici:

Radionica 02

U okviru predmeta PROSTOR I OBLIK – 2014/15, u Barutani na Kalemegdanu, 13. novembra 2014. godine održana je Radionica 02  „PARALAKSA – PROSTOR I/ILI OBLIK U 1:1“Foto: Stefan Stojanović

DSCF1965

Fotografije sa Radionice 02 „PARALAKSA – PROSTOR I/ILI OBLIK U 1:1“ pogledajte na našoj zvaničnoj Facebook stranici: