УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс САС_УО 3.2. – Архитектура у контексту

  By Архитектонски факултет on 03/02/2014
  Специјалистичке академске студије: Курс САС_УО 3.2. - Архитектура у контексту
 • Курс САС_УО 3.1. – Обнова инфраструктуре

  By Архитектонски факултет on 03/02/2014
  Укључивање партнера из приватног сектора у процес планирања обнове инфраструктуре и саобраћаја кроз организационе аранжмане, начине финансирања (концесије, директна страна улагања...) и механизме за имплементацију заједно са јавним сектором. Праћење процеса и квалитета решења обнове инфраструктуре – циљеви и индикатори окренути ка перформансама и реализацији. Сагледавање стања инфраструктуре, карактеристика, параметара који је одређују (природни и створени), посебан осврт на саобраћај. Утицај претходног начина планирања, грађења, финансирања. Нови друштвени токови и обнова и реконструкција инфраструктуре (транзиција, глобализација, власнички односи, Европска унија, утицаји на животну средину). Интегралне урбане политике и секторске политике везане за бољу организацију саобраћаја (менаџмент мобилности, јавни градски саобраћај, паркинг менаџмент, коришћење алтернативних возила и горива).
 • Курс САС_УО 2.2. – Елементи: Улице у контексту обнове

  By Архитектонски факултет on 03/02/2014
  Тежиште предмета је истраживање регенерације главних градских потеза са физичког и функционалног аспекта, у циљу формирања образаца урбане обнове који би могли да се примене на конкретном примеру, а у складу са позитивном праксом обнове европских градова.
 • Курс САС_УО 2.1. – Елементи: тргови у контексту обнове

  By Архитектонски факултет on 03/02/2014
  Тежиште истраживања у Студију је на просторним обрасцима које генерише поменути контекст. Комбинујући методе и аспекте из области друштвених наука са урбаном морфологијом и пројектовањем и планирањем, траже се одговори на питања: каква су транзициона стања и форме градских тргова у нашој средини, како настају и какве ефекте производе. Коначно, на који начин, у којој мери и којим пројектантским и планерским приступима, методима и алатима је могуће усмеравати трансформације градских тргова ка познатим, системски уређеним и релативно стабилним европским обрасцима савременог града и друштва.