УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Зорана Абадића

  By Архитектонски факултет on 22/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Зоран Абадић, доцент Студент: Вукашин Терзић Опис пројекта: За мене је тема „Нова кућа на новом брду„ представљала и лично питање на које сам желео да дам специфичан одговор. Шта је заправо кућа и становање, да ли је могуће направити идеално станиште за човека и од чега би се састојало. Нову кућу на новом брду сам схватио као нов и савремен дизајн куће, како организације простора становања тако и обликовања објеката, желећи да нити једна кућа у пројектованом насељу не буде иста и дајући јој тако својствен идентитет и карактер.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Александруа Вује

  By Архитектонски факултет on 22/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор Студент: Алекса Гајић Опис пројекта: Град је синтеза делова и веза која се преплићу, ступају у односе и који реагују једни на друге, према томе прост скуп кућа не чини град. Сваки нови део не би требало да се само прикључи на систем већ да постане део који утиче на целину. Узима квалитете, ствара и дели нове. На местима нагомилавања тих делова, веза и комуникација настаје град.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Небојшe Фотирићa

  By Архитектонски факултет on 22/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент Студент: Душан Грујовић Опис пројекта: Мој одговор на утисак са локације је стварање линеарне геометрије мултипликоване у простору, пројектоване као прелазни облик из једнопородичног ка вишепородичном становања. Одлука да се колски саобраћај смести испод насеља допринела је томе да целокупан простор локације постане простор куће. Позиционирање објеката унутар одређене матрице доводи до стварања просторних „џепова“ различитих намена.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Милоша Комленића

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Милош Комленић, доцент Студент: Урош Мајсторовић Опис пројекта: ИЗОЛАЦИЈА - Читав концепт заснива се на изолованости. Изолованост на нивоу читавог насеља, пројектована је и на изолованост самих јединица. Квалитет целине, одражава се као и квалитет засебних елемената. Насеље је изоловано од града тампон зеленим појасем, док су јединице типологије двојних кућа, једна и друге одвојене великим зидом. ЗИД као основни елемент раздвајања и изолације, кључни је елемент пројекта. Такође, не само што учествује у изолацији јединице, он итекако доприноси самом визуелном доживљају целокупног насеља.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Милана Ђурића

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор Студенти: Катарина Огњеновић и Александра Стијовић Опис пројекта: Сливањем урбаних утицаја Београда са једне стране и утицаја природе са друге, ствара се тло погодно за рађање стамбених објеката који прихватају и интегришу то двоје у функционалну целину. На основу заједничког урбанистичког решења настала су два самостална пројекта- две групације слободностојећих кућа које на различит начин објашњавају дати пејзаж.
 • Нова кућа на новом брду – Студио др Марије Милинковић

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: др Марија Милинковић, доцент Студент: Жељана Давидовић Опис пројекта: Кућа са три врта - Стварање новог амбијенталног квалитета где се изграђене структуре концентришу око једног тежишта "шпилштрасе" (spielstraße) – широке улице која је потпуно жива, што и прати њена вијугавост. Кућа настаје из покушаја интегрисаности како са улицом тако и са природом. Квалитет јесте простор око објекта који чине три симболички различита врта. Кроз први се долази до куће, отворен тзв. "монденски врт". Други представља интиман приватни простор за опуштање, док је трећи потпуно неуређен, дивљи, са орахом, који преовладава на целој локацији.
 • Нова кућа на новом брду – Студио др Ане Никезић

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: др Ана Никезић, доцент Студент: Андрија Вујовић Опис пројекта: Пројекат истражује контролу кретања, како на нивоу куће, тако и на локацији. Први утисак је довео до идеје увођења имагинарног зида који би направио баријеру између задате локације и контекста у коме се она налази. Даља истраживања довела су до промене функција зидова. На урбанистичком нивоу, зидови постају слојеви различите транспарентности који уједно наводе, али и удаљавају кориснике кроз простор који они сами формирају. Унутар куће они једнозначно усмеравају корисника из затвореног ка отвореном простору.
 • Нова кућа на новом брду – Студио др Милене Кордић

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: др Милена Кордић, доцент Студент: Милан Грујичић Опис пројекта: ЗОНА ПРЕКЛОПА – садржај и амбијент - Идеја о креирању заједнице и укидању чврстих просторних граница, где је то могуће, представља савремени одговор на непосредни контекст. Креирање насеља које урбанистичком концепцијом добија на мекоћи амбијента стварањем нових пејзажа и својом геометријом која се уграђује у терен и на њега реагује.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Игорa Рајковићa

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Игор Рајковић, доцент Студент: Олга Дукић Опис пројекта: Пројекат настоји да одговори захтевима контекста, а уједно остане самостална целина. Својим карактером слободностојећих кућа, објекти одговарају дивљем насељу с једне стране, а уређеношћу урбаној структури с друге. Повезаност ове две стране преноси се на комуникацију унутар куће. Правац кретања кроз објекат прати зид који постаје главни мотив пројекта. Све просторије развијају се око ове константе и добија се јединствена форма.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Дејана Милетића

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Дејан Милетић, ванредни професор Студент: Душица Ерић Опис пројекта: - тамо : овде - светлост : сенка - отворено : приватно - своје : непознато : заједничко - ток : тренутак. Овај пројекат вођен је истраживањем везе између супротности. Решење: зид. Зид – својом величином и тежином, постављен је у простор као запис. Контекст – време и место у коме се налази дају му значење. Кућа постаје његов нераскидив део и даје му садржај. Зависни једно од другог, кућа и зид се прожимају и диктирају простор, како спољашњости тако и унутрашњости.
 • Нова кућа на новом брду – Студио др Александра Виденовића

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: др Александар Виденовић, доцент Студент: Маријана Петровић Опис пројекта: Након анализа задате локације на Бањици, као и заједничког рјешавања урбанистичког плана, услиједио је рад на пројекту кућа у низу. Циљ је био постизање равнотеже и усклађености екстеријера, са функционалнаном унутрашњом организацијом. Одабрана парцела условила је обликовање тестерастог габарита, који прати закривљење колске улице испред улаза у објекте.
 • Нова кућа на новом брду – Студио др Милана Максимовића

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: др Милан Максимовић, доцент Студент: Ксенија Тајсић Опис пројекта: Једна страна склопа настала је спајањем 4 јединице намењене за једнопородично становање и пауза у виду башти, после сваке од њих. Са друге стране налази се још једна таква форма. Њиховим повезивањем надстрешницом, формиран је простор који има карактер атријума, намењен за јавно коришћење. У приземљу, фасаде које омеђују дневну собу и трпезарију, представљене су у виду стаклених панела који својим отварањем омогућавају проширење ових просторија и ефекат отвореног плана.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Борислава Петровића

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Борислав Петровић, ванредни професор Студент: Никола Живадиновић Опис пројекта: Коегзистенција приватног и јавног простора, привидно дефинисана матрица кретања и становање малих или великих густина, јесте обрађивана тема. Зидна маса, потпомогнута падом брдовите топографије локације, ствара јединствену различитост вертикалних планова и егзистенцијалну вредност посматраног ужег окружења. Постојаност времена, уз тежњу, а затим и потребу за променом, оставља могућност стварања нових густина у даљој будућности, а парцијално ограђивање простора и акцентовање круцијалних тачака окупљања, повећава свест о припадности у оквиру заједнице.
 • Нова кућа на новом брду – Студио арх. Горанa Војводићa

  By Архитектонски факултет on 23/03/2017
  ОАСА-23060 Студио 01А - Породично становање Наставник: арх. Горан Војводић, ванредни професор Студент: Вера Аголи Опис пројекта: Успостављање става према локацији кроз тему „Нова кућа на новом брду“ условили су морфологија терена и динамичност окружења која се огледа у контрасту изграђених и неизграђених површина на Бањици. Као одговор на импресију о локацији, наметнуо се одабир типологије терасастих кућа, имајући у виду да подржава замисао задржавања динамичности терена, док у одређеној мери истиче важност затеченог амбијента природе.