УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс М8.3. – ГРАД БУДУЋНОСТИ

  By Архитектонски факултет on 21/01/2014
 • Курс М8.3. – Текстура градских простора

  By Архитектонски факултет on 18/12/2013
  3. семестар Циљ курса је стицање и осмишљавање вештине трансформисања текстуре градских простора унутар формиране физичке структуре града, а у складу с променама савременог доба у оквиру: климатских утицаја, примене ИЦТехнологије, чињенице да више од 50% светске популације живи у градовима, као и све израженијим променама старосне структуре становништва у градовима Европе.
 • Курс М8.3. – Архитекти и грађанске иницијативе за одрживи развој: Зелена школа живота, Крушевац

  By Архитектонски факултет on 17/12/2013
  3. семестар У складу са разумевањем да је одржива решења могуће креирати само кроз интердисциплинарни, трансдисциплинарни и колаборативни рад и међусобно учење свих укључених, предмет је конципиран тако да се студентима архитектуре омогући контакт, сарадња и размена знања са конкретним грађанским иницијативама. Основни циљ предмета је истраживање феномена грађанских иницијатива за побољшање квалитета живота локалних заједница, које за последицу имају акције и интервенције у физичком простору. Грађанске иницијативе представљају реакцију на проблем оних којих се проблем тиче и оних који желе да делају и представљају мрежу дистрибуираног знања, идеја и ресурса, људи који деле слична вредносна опредељења, животне стилове или проблеме, који су успоставили неку врсту партнерства ради остваривања својих интереса, и који то чине на активан и организован начин, што их чини великим потенцијалом за ефективно и ефикасно креирање и остваривање одрживих решења. Циљ овог предмета је разумевање феномена грађанских иницијатива, стицање знања о њиховом потенцијалу за остваривање одрживих решења различитих развојних проблема, разумевање повезаности професије архитеката/урбаниста и овог феномена, као и стицање практичних професионалних вештина комуникације и колаборације архитеката у оквиру пројеката грађанских иницијатива. Затим, испитивање ефективности различитих истраживачких метода у оквиру колаборативних процеса формулисања одрживих решења за конкретне локалне иницијативе и у сарадњи са њиховим представницима. Осим трагања за просторно-програмским решењима њихових егзистенцијалних проблема, циљ наставе је и подстицање комуникације и успостављање релација између различитих група актера на локалу.
 • Курс М8.3. – Енглески за архитекте 3

  By Архитектонски факултет on 17/12/2013
  3. семестар Развој вербалних способности у области страног језика струке (енглеског) у специфичном дискурсу дебате и аргументације у области архитектуре. У фокусу су контраверзне теме из области архитектуре о којима се дискутује на часу и о којима студенти припремају семинарски рад за завршни испит. Интегрисаним приступом настави развија се комплетна комуникативна способност кроз слушање, читање, говорење и писање, али је примарни циљ да се синтетички искористе ранија знања из учења енглеског језика и развије комплексан лексички и граматички апарат који је потребан да би се дискутовало, аргументовало и дебатовало на енглеском језику у области архитектуре.
 • Курс М8.3. – Архитектура позоришта

  By Архитектонски факултет on 17/12/2013
  3. семестар Позоришне игре су пратилац социјалних и политичких трансформација у друштву. Поникле из паганских веровања садржавале су у различитом историјском контексту образовни, забављачки, религијски, а често и политизовани карактер. У складу са развојним путем позоришних игара формира се простор за њихово извођење. Циљ изборног предмета Архитектура позоришта је упознавање студената завршних студија архитектуре са историјом развоја архитектонских принципа у пројектовању театра и сценског простора кроз континуитет и дисконтинуитет у развоју облика и примењене конструкције. Културолошки феномен позоришта биће разматран и кроз место и положај у граду,организовање фестивала и перформанса и савремени концепт разбијеног сценског простора.
 • Курс М8.3. – Дигитална анимација – курс 3

  By Архитектонски факултет on 17/12/2013
  3. семестар Autodesk Softimage спада међу водеће апликације за 3D карактер анимацију, визуелне ефекте, визуелизације и видео игре. Обука у овако комплексном софтверу кандидатима даје веома широк опсег знања примењив у различитим дисциплинама – од филмске и рекламне индустрије, индустрије видео игара, архитектонских визуелизација и анимација до научно истраживачких пројеката и самосталних уметничих радова.
 • Курс М8.3. – Дрвене структуре

  By Архитектонски факултет on 17/12/2013
  3. семестар Циљ наставе је да студенти овладају савременим програмским принципима пројектовања, конструисања и димензионисања савремених дрвених конструктивних система (дрвени решеткасти носачи у систему ЛКВ). Предмет рада је заснован на принципима модерног пројектовања конструкција у дрвету, у области креирања различитих облика дрвених структура.
 • Курс М8.3. – Реконструкција и санација објеката високоградње

  By Архитектонски факултет on 17/12/2013
  3. семестар Циљ наставе је упознавање са основним принципима реконструкције и санације објеката високоградње као веома важним делом инжењерске делатности из области архитектуре и грађевинарства. Стицање неопходних знања из ове области уз упознавање са логиком конструисања, реконструисања у циљу промене намене простора, као и санирања и отклањање проблема насталих под дејством разних узрока: неравномерног слегања тла, дејства земљотреса, неадекватне градње или одржавања, пожара, као и услед старости самог објекта - конструкције. Стицање нових знања из ове области могуће је применом савремених техничких и технолоших решења у области реконструкције објеката високоградње, уз примену савремених принципа санације и заштите као и кроз упознавање са великим и значајним искуствима из праксе примењеним на савременим архитектонским објектима као и на објектима градитељске прошлости.
 • Курс М8.3. – (Пр)оцена еколошких карактеристика зграда

  By Архитектонски факултет on 13/12/2013
  3. семестар Основни циљ наставе је развијање критичког сагледавања еколошких карактеристика архитектонских објеката. Студенти се упознају са основним принципима и параметрима који се користе приликом оцене еколошких карактеристика архитектонских објеката и потом их проверавају најпре на одабраним примерима из праксе, а потом и на споственим пројектима рађеним у оквиру студија М6.1. (алт. М4.1. или М5.1.).
 • Курс М8.3. – Осветљење у архитектури

  By Архитектонски факултет on 13/12/2013
  3. семестар Циљ предмета је да се студенти упознају са условима и принципима пројектовања осветљења у архитектури. Анализира се природа светлости, њен утицај на површине са којима долази у контакт, критеријуми за пројектовање осветљења, параметри квалитета осветљења, као и ефекти који могу да се постигну. Многобројни и разнородни утицаји на квалитет осветљења или светлосни комфор сагледавају се у ширем смислу, у оквиру опште архитектонске концепције. Анализирају се услови који су резултат захтева корисника, простора, објеката, предмета или површина који се осветљавају, да би се одредиле могућности и ограничења под којима се одређени квалитет осветљења може остварити.