УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс М7.3. – Перформативност архитектонског амбијента

  By Архитектонски факултет on 01/07/2014
  3. семестар Кроз серију амбијенталних приказа (монтажа) студенти истражују перформативне карактеристике изабраног дела (или изабраних делова) пројекта. Предмет задатка могу бити монтаже пројектованог простора сцене, гледалишта или неког другог архитектонског простора који поседује капацитет за извођење или перформанс (холски простор, спољашњи отворени простори, коридори, галеријски и радионички простори и слично).
 • Курс М7.1. – Никшићка језера – Нови облици и садржаји на води

  By Архитектонски факултет on 11/06/2014
  1. семестар Циљ рада је индивидуално и интердисциплинарно сагледавање услова изградње у пределу Никшићке пољане, у близини акумулационих језера хидроелектране Перућица. Испитује се и закључује о карактеристикама предела кроз макету и дискусију у интердисциплинарном окружењу.
 • Курс М7.3. – 1 до 1000

  By Архитектонски факултет on 22/05/2014
  3. семестар Основни циљ радионице је уочавање, дефинисање и транскрипција есенције концептуалне замисли у пројектантском процесу у коме се непосредни контекст, предмет интервенције и интервенција третира као холистичка категорија. Користећи се логичком методом индукције (од личног и појединачног до заједничког и целовитог), критички сагледати сопствену концептуалну замисао у односу на предмет истраживања и графички интерпретирати дефинисан закључак.
 • Курс М7.1. – Простори за прославу Новогодишње ноћи

  By Архитектонски факултет on 10/04/2014
  1. семестар Овогодишња радионица се дешава у време новогодишњих празника, па је интресано искористити прилику да се истражи трансформација простора у којима се одвија свакодневни живот у просторе славља и спектакла. Студенти ће нацтрати аксонометрије простора у којима су праславили Нову годину и фотографије славља у том простору.
 • Курс М7.2. – Радионица 2

  By Архитектонски факултет on 24/03/2014
  2. семестар Основни циљ је развијање креативности и латералног односа према пројектантском процесу. Искуство концентрисаних пројектантских радионица пружа могућност студентима да развију способности брзог и ефикасног доношења пројектантских одлука. Програм радионица доприноси и стицању додатних знања о „лепим“ и „примењеним“ уметностима, у мери у којој оне врше утицај на квалитет архитектонског пројекта.
 • Курс М7.1. – Креативни центар локалне заједнице – дневни боравак деце са инвалидитетом

  By Архитектонски факултет on 16/01/2014
  1. семестар Осмислити идејно решење креативног центра локалне заједнице са фокусом на просторе за дневни боравак деце са инвалидитетом. Простор треба да буде инерактиван и флексибилан, како би током дана одговорио на основну намену, а у периодима када се не користи у те сврхе, да има могућност за смештај других садржаја и привлачење других корисника.
 • Курс М7.3. – Пројекат – објекат – ДЕТАЉ

  By Архитектонски факултет on 26/12/2013
  3. семестар Анализирати и вредновати детаље објеката стамбене архитектуре у процесу изградње. Детаљ је могуће посматрати, анализирати и вредновати кроз пројекат, као и кроз изведену форму. Зрелост архитекте огледа се кроз његов приступ детаљу. Детаљ одражава искреност и вештину архитекте, његову жељу да се приближи свом будућем објекту, посвећеност и знање. Детаљ представља пре свега скуп естетских и технолошких проблема који прате пројектантски процес до коначне изградње целокупног објекта. Он на објекту представља посвећеност пројекту и будућем објекту. Детаљи су симбиоза естетике и технике где се на једном месту прожимају лепота и квалитет. Приступ детаљима је пропраћен одговарајућом вештином и решавањем проблемских ситуација које се тичу сваког детаља понаособ.
 • Курс М7.3. – „1 на 1“ – Детаљи западне Eвропе у 1 на 1

  By Архитектонски факултет on 20/12/2013
  3. семестар Анализа изабраног детаља изведеног објекта јавне намене на територији западне европе (Минхен-Амстердам, Берлин). Анализа употребљене технологије. Након анализе, а користећи добијене закључке, предложити примену исте технологије за употребу на свом пројекту са слободоручним скицама детаља.
 • Курс М7.1. – Енергетски пасош

  By Архитектонски факултет on 20/12/2013
  1. семестар За испројектовани школски објекат на студију М4.1, израдити Енергетски пасош, коришћењем адекватног софтвера (KnaufTerm2). Циљ: Елементарно упознавање са методологијом израде Енергетских пасоша за зграду. Метод: Квантификовање геометријских података 3D моделом, дефинисање основних архитектонских материјала и уношење у кориснички софтвер.
 • Курс М7.1. – Зелено склониште – алтернативни материјали у архитектури

  By Архитектонски факултет on 20/12/2013
  1. семестар Применом савремених еколошких концепата и принципа пројектовања у духу одрживе архитектуре, очекује се израда идејног решења истраживачког пункта – склоништа у природи, планираног од алтернативних грађевинских материјала доступних на локацији. У првом делу задатка, кроз аналитичко сагледавање и инвентарисање потенцијалних ресурса на изабраним локацијама на простору Србије студенти врше одабир конкретних алтернативних материјала (природни материјали и пољопривредни отпад – земља, слама и сл., или неуобичајени материјали које третирамо као отпад – флаше, конзерве, гуме, палете, ...) који представљају полазну основу приликом пројектовања. Резултат истраживања документовати групно у форми карти, описа и пригодних илустрација. Други део задатка везан је за израду идејног решења истраживачког пункта-склоништа оквирне површине 5-10 м2 на предложеној локацији. Решењем приказати основе, пресек и изгледе пункта у размери 1:50, као и карактеристичне детаље за дати начин грађења у размери 1:10.
 • Курс М7.1. – Пројекат и материјализација купатила

  By Архитектонски факултет on 20/12/2013
  1. семестар Пројектовати купатило у стану у оквиру објекта који студенти раде у настави у студију. Подстицање креативности и изучавање проблема организације, функције, инсталација, ентеријера и материјализације на примеру купатила у стану. Радионица је превасходно намењена студентима који су током летњег семестра радили на пројекту стабмено-пословног објекта у Нишкој улици на Врачару, у Београду. Она представља нставак процеса учења пројектовања и материјализације објекта на конкретној локацији, уз поштовање урбанистичко-техничких услова и важеће законске регулативе. Циљ радионице је да студенти сагледају последице пројектантских одлука (презентованих у размери 1:50) на дизајн и организацију купатила у стану, односно да у великој размери (1:10-1:20) реализују пројекат ентеријера купатила са свим елементима материјализације и опреме.
 • Курс М7.3. – Партерно уређење трга испред Храма Светог Марка

  By Архитектонски факултет on 18/12/2013
  3. семестар Представити пројекат партерног уређења платоа/трга ипред Храма Св. Марка на Ташмајдану. Индивидуални рад са консултацијама. Приказ решења партерног уређења (основе, пресеци-изгледи, детаљи) у размери 1:500, 1:50, 1:10 (у зависности од потребе приказа) и 3D приказ (фотографије макете, 3D модел, аксонометрија, перспективни приказ, ...).
 • Курс М7.3. – Анимација малог хибрида

  By Архитектонски факултет on 17/12/2013
  3. семестар Креативно представити актуелни пројекат артефакта са Мастер пројекта 3 у предвиђеном и/или новом контексту по избору. Перформанс, односно представљање пројекта видео анимацијом треба да покаже успешност сврхе (чему служи), функције (шта и како ради), конструкције и материјала (од чега је), у датом контексту и/или другом контексту и његове трансформације (нпр. прича о амбијенту, атмосфери, догађају, спектаклу кроз трансформације: светло-звук, постојеће-привремено, дан-ноћ, лето, зима, овде-тамо, итд). Могуће је приказати и процес пројектовања и настанка и развијања концепта и идеја пројекта.
 • Курс М7.3. – Моделовање сцене

  By Архитектонски факултет on 17/12/2013
  3. семестар Израда физичког модела (макете) сцене и аудиторијума објекта спектакла. Упознавање студената са комплексним односима волумена, структура и функција сцене и гледалишта, израдом физичких модела. Специфични приступи решавања савремених потреба града у области културе.
 • Курс М7.3. – Визуелни транскрипти

  By Архитектонски факултет on 16/12/2013
  3. семестар Формулисање архитектонске визуелне секвенце у презентацијском дискурсу спектакла. Основни циљ радионице је развијање креативног и интерпретативног мишљења кроз различите облике комуникације архитектонско-урбанистичких концепција методама селекције и транспоновања пројектантских решења. Резултат радионице исказати кроз цртеже, фотографије, колаж, видео запис. Рад је потребно предати у дигиталној и штампаној форми. Изложба студентских радова, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, април 2014.
 • Курс М7.3. – Програмирање простора

  By Архитектонски факултет on 16/12/2013
  3. семестар Студенти ће анализом рада на студију происпитати постојеће моделе организације простора кроз сагледавање целокупног тематског оквира. Продукт радионице ће имати форму истраживачког пројектовања, где сваки студент одговарајући на тему демократизације испитивати потенцијале простора.
 • Курс М7.3. – Атмосфера

  By Архитектонски факултет on 16/12/2013
  3. семестар Циљеви архитектонског стваралаштва изван физичких оквира везани су и за креирање "атмосфере" места која обухвата одређене сензорне квалитете које поједини простори емитују. Специфичан начин компоновања елемената, употреба различитих облика, манипулација простором, материјалима, односима светлости и сенке, има и одговарајућу емоционалну изражајност. Наизменично дејство утисака и импресија који се генеришу из перципирања физичког феномена архитектуре је искуство које одређује став према одређеном простору. Трагање за специфичном синестезијом, уочавање интригантних односа у простору и препознавање генеришућих сила које утичу на перцепцију, су неке од кључних тема за рад у радионици.
 • Курс М7.3. – Модел / Концепт / Контекст

  By Архитектонски факултет on 16/12/2013
  3. семестар Кроз израду архитектонских модела дефинисати јасан однос према концепту и контексту конкретног пројектантског задатка. Модел третирати као основно пројектантско средство у проблематизацији овог односа. Израда неколико типова архитектонских модела у различитим размерама и степенима детаљности како би се јасно дефинисало објашњење пројектантског процеса са конкретним задатком. Модели и усмена одбрана тока пројектантског процеса.
 • Курс М7.3. – Перформанс, човек и простор

  By Архитектонски факултет on 16/12/2013
  3. семестар Истражити појам отелотворења кроз (и у односу на) простор, време, двојност, контраст, манипулацију чулима и ритуалима свакодневице, комуникације, кодирање, режирање, итд. Циљ радионице је да се кроз низ креативних поступака открију и успоставе могуће релације тела, чула, свести, времена и простора. Поступци и метод, као и детаљно разрађени резултати радионице биће тема прве групне brainstorming сесије. Рад је предвиђен у три фазе: тема, акција - реализација, реакција - перформанс. Локација је БИГЗ, Чекаоница.
 • Курс М7.1. – Скечбук (нацртане мисли)

  By Архитектонски факултет on 16/12/2013
  1. семестар Победити белину папира. Реаговати ручним цртежом на задату тему (провокацију). Забележити мисао у тренутку. Промишљати кроз скицу. Из серије цртежа препознати сопствени рукопис. Препознати рукопис претворити у дигитални запис. Циљ радионице је да се на брз, јасан и архитекти примерен начин, мисао претвори у руком забележен цртеж. Први корак чини више провокативних тема кроз које се страх од белог папира своди на минимум. Захваљујући томе, мисао постаје битна, а њено бележење путем цртежа јасно. Други корак је да се у серији цртежа препозна сопствени рукопис. Трећи корак представља дигитализациу сопственог рукописа.