УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
  • Курс М2.1. – Историја и теорија архитектуре

    By Архитектонски факултет on 13/12/2013
    2. семестар Стицање сазнања из историјских и теоријских области значајних за будуће архитекте - као што су теоријски дискурс историје архитектуре; студије културе; историјски контекст савремене архитектуре; историјски, традиционални и модерни аспекти архитектуре новијег доба у Србији; као и савремени принципи и концепти очувања и презентације културног и градитељског наслеђа - што треба да допринесе продубљивању њихових знања из уже научне области историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа, те развијању њихових креативних способности и компетентности за теоријско изучавање и критичко процењивање архитектонског старалаштва у прошлости и савременом добу.