УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Урбани генератори : Медијатека на Косанчићевом венцу

  By Архитектонски факултет on 19/07/2016
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : МЕДИЈАТЕКА НА КОСАНЧИЋЕВОМ ВЕНЦУ Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор Студент: Александра Миловановић Опис пројекта: Урбани генератори представљају концепт у коме се идеја објекта замењује идејом урбаног појачивача, архитектуром која је способна да сједини и појача урбаност простора. Простор тада није предодређен функцијом већ је пре развијен кроз тензије,разноврсност и слојевитост. Ово је пригодан појам за становиште по којем је могуће осмислити меру заједничког простора који битно утиче на даљу урбанизацију и физиономију града. Прави исход овог истраживања је стварање нових и нужно синкретичких архитектонских типова и модела. Сам садржај ових хибридних стања нашег свакодневног живота локализован је на медијатеку са другим, разноврснијим садржајима.
 • Станица – Перон брзог воза

  By Архитектонски факултет on 19/07/2016
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: СТАНИЦА - ПЕРОН БРЗОГ ВОЗА Наставник: арх. Зоран Абадић, доцент Студент: Добривоје Бојић Опис пројекта: Циљ задатка је пројектовање просторног склопа као елемента инфраструктуре града. У програмском смислу, ради се о поставци специфичног садржаја и фином подешавању у односу на тумачење контекста - Београда у статусу престонице културе.
 • Станица – Перон брзог воза

  By Архитектонски факултет on 19/07/2016
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: СТАНИЦА - ПЕРОН БРЗОГ ВОЗА Наставник: арх. Зоран Абадић, доцент Студент: Марија Златковић Опис пројекта: Циљ задатка је пројектовање просторног склопа као елемента инфраструктуре града. У програмском смислу, ради се о поставци специфичног садржаја и фином подешавању у односу на тумачење контекста - Београда у статусу престонице културе.
 • Kинетички врт, павиљон винчанске културе

  By Архитектонски факултет on 26/07/2016
  СТУДИО М02АТ - ПРОЈЕКАТ: KИНЕТИЧКИ ВРТ, ПАВИЉОН ВИНЧАНСКЕ КУЛТУРЕ, Калемегдан, Доњи град, Београд Наставник: др Владимир Миленковић, ванредни професор Студент: Душка Продановић Опис пројекта: Испројектовати архитектонску ситуацију у којој се идеја о мобилности савременог човека појављује у категорији њене формално-функционалне и/или филозофско-естетске тематизације. Интервенција се креће у дијапазону од пројектовања кинетичности у пејзажу до кинетичности самог пејзажа. Архитектура се појављује као медиј за преношење информација о култури, пореклу, митовима и човечанству, са једне стране, док се са друге сама кинетичност архитектонске структуре може узети за просторно-временски кадар у којем се налази изабрана (јединична, партикуларна) информација о технолошки најнапреднијој праисторијској култури у свету.
 • Kинетички врт, павиљон винчанске културе

  By Архитектонски факултет on 26/07/2016
  СТУДИО М02АТ - ПРОЈЕКАТ: KИНЕТИЧКИ ВРТ, ПАВИЉОН ВИНЧАНСКЕ КУЛТУРЕ, Калемегдан, Доњи град, Београд Наставник: др Владимир Миленковић, ванредни професор Студент: Стефан Кршанин Опис пројекта: Испројектовати архитектонску ситуацију у којој се идеја о мобилности савременог човека појављује у категорији њене формално-функционалне и/или филозофско-естетске тематизације. Интервенција се креће у дијапазону од пројектовања кинетичности у пејзажу до кинетичности самог пејзажа. Архитектура се појављује као медиј за преношење информација о култури, пореклу, митовима и човечанству, са једне стране, док се са друге сама кинетичност архитектонске структуре може узети за просторно-временски кадар у којем се налази изабрана (јединична, партикуларна) информација о технолошки најнапреднијој праисторијској култури у свету.
 • Интерполација

  By Архитектонски факултет on 19/07/2016
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ИНТЕРПОЛАЦИЈА Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор Студент: Анђела Радовановић Опис пројекта: Истраживање могућности трансформације, редефиниције и афирмације потенцијала локације, архитектуром и садржајима. Просторни оквир: сегмент блока у између улица Тадеуша Кошћушка, Узун Миркове, Цара Уроша и Цинцар Јанкове.
 • Урбани генератори : Медијатека на Косанчићевом венцу

  By Архитектонски факултет on 19/07/2016
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : МЕДИЈАТЕКА НА КОСАНЧИЋЕВОМ ВЕНЦУ Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор Студент: Тихомир Дичић Опис пројекта: Урбани генератори представљају концепт у коме се идеја објекта замењује идејом урбаног појачивача, архитектуром која је способна да сједини и појача урбаност простора. Простор тада није предодређен функцијом већ је пре развијен кроз тензије,разноврсност и слојевитост. Ово је пригодан појам за становиште по којем је могуће осмислити меру заједничког простора који битно утиче на даљу урбанизацију и физиономију града. Прави исход овог истраживања је стварање нових и нужно синкретичких архитектонских типова и модела. Сам садржај ових хибридних стања нашег свакодневног живота локализован је на медијатеку са другим, разноврснијим садржајима.
 • Инкубатор+

  By Архитектонски факултет on 19/07/2016
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ИНКУБАТОР+ Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент Студент: Душан Мунћан Опис пројекта: У ери развоја самосталних малих бизниса, као генератора развоја, јавља се потреба за груписање сродних делатности у архитектонску структуру која обједињује све заједничке потребе корисника. Боравак, рад, стваралаштво, са једне стране и потребе за заједничким изложбеним и продајним простором, простором за едукацију и заједничком логистиком (администрација, занатске радионице, магацини, смештај и сл.) представљају пројектантски изазов. Студенти проналазе одговарајућу локацију, контекстуализују и концептуализују проблем, а затим креирају идејно урбанистичко-архитектонско решење са елементима идејног пројекта, паралелно са израдом прототипа употребног предмета са семинару.
 • Интерполација

  By Архитектонски факултет on 19/07/2016
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ИНТЕРПОЛАЦИЈА Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор Студент: Филип Бенчина Опис пројекта: Истраживање могућности трансформације, редефиниције и афирмације потенцијала локације, архитектуром и садржајима. Просторни оквир: сегмент блока у између улица Тадеуша Кошћушка, Узун Миркове, Цара Уроша и Цинцар Јанкове.
 • Инкубатор+

  By Архитектонски факултет on 19/07/2016
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: ИНКУБАТОР+ Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент Студент: Ивана Марјановић Опис пројекта: У ери развоја самосталних малих бизниса, као генератора развоја, јавља се потреба за груписање сродних делатности у архитектонску структуру која обједињује све заједничке потребе корисника. Боравак, рад, стваралаштво, са једне стране и потребе за заједничким изложбеним и продајним простором, простором за едукацију и заједничком логистиком (администрација, занатске радионице, магацини, смештај и сл.) представљају пројектантски изазов. Студенти проналазе одговарајућу локацију, контекстуализују и концептуализују проблем, а затим креирају идејно урбанистичко-архитектонско решење са елементима идејног пројекта, паралелно са израдом прототипа употребног предмета са семинару.
 • Активирање потенцијала градског блока – БГД Чубура

  By Архитектонски факултет on 19/07/2016
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: АКТИВИРАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДСКОГ БЛОКА - БГД ЧУБУРА Наставник: мр Александар Виденовић, доцент Студент: Сара Лукић Опис пројекта: Истраживање могућности квалитетног и савременог активирања потенцијала простора градског блока, односно његове обнове и реконструкције. У окружењу амбијента Чубуре на Врачару у Београду, третирају се у урбанистичко – архитектонском смислу делови блокова који су у непосредном контакту са Чубурским парком. Трага се за адекватним начинима осмишљавања савремених потребних садржаја, дефинисаних ширим тематским оквиром (вишенаменски градски центри са разноврсним наменским склоповима, односно јавни градски простор или садржај са карактером јавног коришћења и третмана), у контексту потребе за довршавањем формирања оптималне физичке структуре блока.
 • Refresh : Блок 41A

  By Архитектонски факултет on 19/07/2016
  СТУДИО М02А - ПРОЈЕКАТ: REFRESH : БЛОК 41А Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор Студент: Тамара Тахов Опис пројекта: Кроз истраживање постојећих архитектонских програма, њихову трансформацију и имплементацију у други просторни контекст истражује се потенцијал стварања догађајности архитектуре изван архитектонског, утицај на шире друшвено поље као и стварање нове констелације јавног (простора). Нова констелација јавног (простора), настала преобликовањем постојећег програма те променама које условљава други контекст и нови просторни односи, ствара могућност за успостављање нове друштвене ситуације и реактивно другог програма. Постојећи програми (из другог простoра) се сакупљају и освежавaју на локацији у Блоку 41а на Новом Београду (CDO).