УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Аквадукт: центар за праћење климатских промена, савски блокови, Нови Београд

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: АКВАДУКТ: ЦЕНТАР ЗА ПРАЋЕЊЕ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА, САВСКИ БЛОКОВИ, НОВИ БЕОГРАД Наставник: др Владимир Миленковић, доцент Студент: Марта Николић Опис пројекта: Пројектује се Центар за праћење климатских промена као савремена просторна и типолошка интерпретација Аквадукта – ефемерне структуре која својом позицијом и формалним капацитетом унапређује функционалност парковске зоне унутар и дуж Савских блокова на Новом Београду. Структура има за циљ да прошири утицај природног воденог и зеленог фонда и преклопи токове ‘средње брзине’ човековог кретања.
 • Визиторско – истраживачка станица у резервату природе – Засавица

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: ВИЗИТОРСКО – ИСТРАЖИВАЧКА СТАНИЦА У РЕЗЕРВАТУ ПРИРОДЕ – ЗАСАВИЦА Наставник: мр Александар Виденовић, доцент Студент: Сара Лукић Опис пројекта: У складу са Тематским оквиром задатка, који апострофира воду као градивни елемент и средство у пројектовању, задатак представља осмишљавање и софистицирано уклапање вишенаменских корисних садржаја на локацији специјалног резервата природе и рамсарског подручја, у амбијенту доминирајуће натуралности и променљивости пејзажа.
 • Зона екстрема – Академија за ванредне ситуације

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: ЗОНА ЕКСТРЕМА – АКАДЕМИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Наставник: арх. Иван Рашковић, ванредни професор Студент: Мина Марковић Опис пројекта: Циљ је проналажење просторног одговора модела образовања за “ванредне” ситуације у односу на просторно-програмске потенцијале аутономног контекста Делиблатске пешчаре. Задати контекст представља посебан изазов као зона смењивања екстремних ситуација, односно место јукстапозиције два „времена“ воде, њеног присуства и потпуног одсуства.
 • Између отвореног и затвореног – jавно купалиште на сави

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: ИЗМЕЂУ ОТВОРЕНОГ И ЗАТВОРЕНОГ – JАВНО КУПАЛИШТЕ НА САВИ Наставник: др Ђорђе Стојановић, доцент Студент: Сара Јеверичић Опис пројекта: Студенти ће радити на пројекту базена на обали Саве, развијајући разумевање простора који истовремено поседује карактеристике отвореног (ненаткривеног и неконтролисаног) и затвореног (наткривеног и контролисаног).
 • Едукаторијум Универзитета уметности у Београду

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: ЕДУКАТОРИЈУМ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор Студент: Душан Мунћан Опис пројекта: Развијање способности извођења аналитичког поступка у оквиру интердисциплинарног поља истраживања кроз пројектантски процес и технике пројектовања. Уочавање и разумевање сложености и разноврсности аспеката урбаног окружења, потреба и промена савременог друштва као и узрочно-последичних веза између савремених модела едукације и простора у којима се она одвија.
 • Микро градови: универзитетски кампус

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: МИКРО ГРАДОВИ: УНИВЕРЗИТЕТСКИ КАМПУС Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор Студент: Немања Шекуларац Опис пројекта: Суперблок није део града чије значење може да се сведе на однос који успоставља са другим урбаним елементима, већ микро град где је однос спољашњости и унутрашњости растворен у представу минијатуре урбане сложености. Martino Tattara, Brasilia’s Superquadra: Prototypical, Design and the Project of the City
 • Power Switch : Aмам и друго : Инкубатор ИТ пракси

  By Архитектонски факултет on 23/03/2016
  СТУДИО М01А - ПРОЈЕКАТ: POWER SWITCH : AМАМ И ДРУГО : ИНКУБАТОР ИТ ПРАКСИ Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор Студент: Марко Илић Рад у виртуелном простору, са оне стране интерфејса, у другом простору даје могућност промене појма просторног садржаја, едукације и рада, радног места и типологије.