УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • 4 Елемента : 4 Павиљона : Јурија Гагарина : Нови Београд

  By Архитектонски факултет on 17/08/2018
  4 ЕЛЕМЕНТА : 4 ПАВИЉОНА : ЈУРИЈА ГАГАРИНА : НОВИ БЕОГРАД Наставник: др Владимир Миленковић, ванредни професор Студент: Ема Василијевић Тема пројекта: Испројектовати Павиљон у зони Булевара Јурија Гагарина. Обим интервенције изабрати тако да одговара реалној просторној, али и стилској мутацији контекста, у складу са задатим програмом. Четири павиљона тематизовати основним елементима: земља, вода, ваздух, ватра, а инфраструктуру посматрати као пети елемент: етар. Програм павиљона дефинисати у пољу науке, образовања, спорта и рекреације, шире посматрано и у пољу услуга које су комплементарне савременом универзитетском животу и раду.
 • Ада Циганлија – Оаза едукације

  By Архитектонски факултет on 12/07/2018
  Наставник: арх. Горан Војводић, ванредни професор Студент: Александра Максимовић Тема пројекта: Просторни оквир задатка представља Ада Циганлија – рекреативни центар Београда. Користећи се карактером и бонитетом затечене инфраструктуре, анализом морфологије терена као и препознавањем недостајућих садржаја потребно је креирати едукативни комплекс на/поред воде. Овај центар би представљао, не само „острво едукације“ у урбаном окружењу, већ и релевантан чинилац унапређења саме локације и друштвену добит ширег значаја.
 • Визиторско – едукативни центар

  By Архитектонски факултет on 12/07/2018
  Наставник: др Александар Виденовић, доцент Студент: Катарина Лажетић Тема пројекта: У складу са тематским оквиром, који апострофира ареале и природу као контекст у пројектовању целина, задатак представља осмишљавање и софистицирано уклапање вишенаменских, првенствено визиторско - едукативних садржаја на локалитету и у амбијентима које карактеришу доминирајућа натуралност и променљивост пејзажа.
 • Експериментаријум на Звездари

  By Архитектонски факултет on 12/07/2018
  Наставник: др Милан Максимовић, доцент Студент: Стефан Поткоњак Тема пројекта: Циљ задатка је пројектовање идејног, програмског и архитектонско-урбанистичког решења новог истраживачко-едукативног центра на Звездари, са развијеном програмском и просторном организацијом.
 • Наставни хаб у Земуну и дигиталне платформе града: Start Up City

  By Архитектонски факултет on 12/07/2018
  Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор Студент: Андријана Кузмановић Тема пројекта: Наставни хаб је замишљен као место размене знања студената, факултета, предузетника и локалног становништва. Истражује феномен међусобне сарадње кроз заједничко решавање непредвидивих наставних процеса у окружењу нових технологија. Са друге стране, технологија ствара услове за нове интеракције и ширење друштвених мрежа уз активизам и глобални талас друштвених иновација.
 • Нова школа архитектуре као покретач обнове градског ткива

  By Архитектонски факултет on 12/07/2018
  Наставник: др Ђорђе Стојановић, доцент Студент: Катарина Одовић Тема пројекта: Студенти ће имати задатак да осмисле архитектонско решење нове архитектонске школе-факултета. Сложеност задатка се огледа у потреби за преиспитивањем приниципа савремног архитектонског образовања и програма као и њиховој адекватности у односу на тренутне и будуће потребе друштва.
 • Савремена „Гимназија“

  By Архитектонски факултет on 12/07/2018
  Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор Студент: Тамара Кенић Тема пројекта: Тематски оквир - Архитектура као учесник у образовању_Простори едукације. Програмски оквир - Савремена „Гимназија“ - простори за учење, истраживање, комуникацију, излагање, спорт, перформанс, предах... са свим неопходним пратећим садржајима намењени ученицима средњошколског узраста. Просторни оквир - по избору студента једна од две локације у Београду: 1. сегмент блока 44 у Новом Београду, јужни део уз Гандијеву улицу; 2. сегмент блока између улица Теодора Драјзера, Булевара Војводе Путника и Раданске. Вештина да се архитектонском интервенцијом понуди програмски и просторни модел трансформације.
 • Фабрика образовања. Аутопут Е70: Блок 29, 32, 33, 34

  By Архитектонски факултет on 01/08/2018
  Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор Студент: Лука Гргић Тема пројекта: Пројектовати ФАБРИКУ ОБРАЗОВАЊА, Ауто пут Е70, као идеју да је савремено програмски контролисано, просторно променљиво и временски безгранично. Пројектовати нови концепт школе кроз парадокс класичног и мета-отвореног система да би се програмирала нова (пост)структура едукације између иделошког и саморегулативног.
 • Центар симултаних студија уметности – архитектуре – медија: Обале културе

  By Архитектонски факултет on 01/08/2018
  Наставник: арх. Зоран Лазовић, редовни професор Студент: Срећко Андријанић Тема пројекта: Пројектовати уметнички едукативни центар симултаних студија у коме ће се стицати нова теоријска и практична знања и вештине, усавршавати и производити дела у креативној атмосфери (сродних) уметничких области у контексту изузетних урбаних и природних карактеристика. Активирање самосталне, аутентичне и креативне позиције студента у теми.