УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
  • Пословни центар креативног пословања – Марина Дорћол

    By Архитектонски факултет on 28/07/2015
    СТУДИО М02АК - ПРОЈЕКАТ: УРБАНИ ГЕНЕРАТОРИ : ПИЈАЦА БАЈЛОНИ И СУБУРБАНИ БЕОГРАД Наставник: др Милан Глишић Студент: Марија Павловић Пројекат: Циљ овог курса је упознавање студената са урбанистичким аспектима при позиционирању објеката у постојећем градском ткиву, пројектовање вишеспратног стамбеног објекта са припадајућом гаражом, са посебним освртом на пројектовање и прорачун конструктивног склопа објекта са обезбеђењем темељне јаме као и решавање основних архитектонских детаља објекта.