УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Пројектовање и реализација стамбених и пословних објеката

  By Архитектонски факултет on 01/08/2018
  Наставник: др Бранислав Жегарац, редовни професор Студент: Душан Ристић Тема пројекта: Студенти се упознају са савременим приступима у пројектовању, материјализацији и реализацији стамбених и пословних објеката, у деловима Београда. Поред пројектовања студенти изучавају актуелну урбанистичку и законску регулативу, законитости тржишта као и проблеме материјализације и реализације објеката.
 • HY – OFFICE / Хибридни пословни објекат

  By Архитектонски факултет on 01/08/2018
  Наставник: др Будимир Судимац, доцент Студент: Јелена Благојевић Тема пројекта: Основа пројектног задатка је развијање архитектонске форме и фасадног омотача који ће омогућити интегративно коришћење различитих облика енергије. Студенти се упознају са елементима планирања и пројектовања објеката специфичне намене коришћењем основних начела енергетске ефикасности.