УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
  • Курс 8. – Студио пројекат 1 – архитектура

    By Архитектонски факултет_Уредник on 12/10/2013
    3. семестар Упознавање студената са методима повезивања основних архитектонских елемената у једноставне функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са елементима окружења. Стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у решавању практичних задатака током поступка пројектовања. Развијање вештине пројектовања мањих вишенаменских архитектонских објеката са стамбеним, пословним и услужним садржајима на задатој локацији у изграђеном окружењу од концепта, преко идејног решења до идејног пројекта.