УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс 23.1. – Стручна пракса

  By Архитектонски факултет on 10/12/2013
  5. и 6. семестар Циљ наставе је примена стечених знања и њихова провера у пракси. Студент се упознаје са разним фазама процеса реализације објекта, од формирања техничке документације, односа са клијентом, процедуром добијања разних дозвола и сагласности, па до конкретног рада на извођењу објекта и улоге архитекте у надзору и контроли квалитета радова.
 • Курс 23.2. – Стручна екскурзија или радионица

  By Архитектонски факултет on 24/03/2014
  5. и 6. семестар Стицање практичних искуства кроз похађање једне од летњих радионица или обављање једне или више екскурзија, које Факултет организује (укупно 5 дана – 40 сати).