УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс 17.1. – Архитектура и уметност Европе у доба неокласицизма и романтизма

  By Архитектонски факултет_Уредник on 14/10/2013
  5. семестар Садржај наставе састоји се у критичким и теоријским експликацијама дела, појава и процеса из домена сликарства, скулптуре и архитектуре од просветитељства до треће деценије ХIХ века.
 • Курс 17.1. – Елементи армиранобетонских конструкција

  By Архитектонски факултет_Уредник on 14/10/2013
  5. семестар Кроз циклус предавања студенти се упознају са елементима конструкција који се обично изводе у армираном бетону. Детаљније ће се проучавати обликовање и конструисање, прорачун и димензионисање, коначно детаљи армирања и извођења појединих армиранобетонских елемената конструкција.
 • Курс 17.1. – Енглески језик за архитекте 1

  By Архитектонски факултет_Уредник on 14/10/2013
  5. семестар Развој вербалних способности у области страног језика струке (енглеског) на текстовима који су дескриптивног карактера, са темама везаним за конкретни контекст студија архитектуре на Архитектонском факултету БУ. Интегрисаним приступом настави развија се језичка способност слушања, читања, говорења и писања, али је примарни циљ да се аналитички обраде и рационализују разни типови тзв.“описног дискурса“ у текстовима из архитектуре на енглеском језику.
 • Курс 17.1. – Интегрисано моделовање архитектонских објеката – Revit

  By Архитектонски факултет on 04/12/2013
  5. семестар У оквиру овог курса студенти ће се упознати са основама интегрисаног моделирања и управљања информацијама о архитектонским објектима, користећи програм Revit и ослањајући се на образовне ресурсе фирме АutоDesk познате као BIM Curriculum. Предмет интегрисаног моделирања је зграда Техничких факултета Универзитета у Београду, на чијем моделу ће студенти радити тимски, симулирајући ситуацију из реалне архитектонске праксе. За рад на овом изборном предмету неопходно је да сваки студент поседује сопствени лап-топ рачунар са минимално 4GB радне меморије. У оквиру изборног предмета студенти ће користити академску верзију софтвера Revit (http://students.autodesk.com/).
 • Курс 17.1. – Морфологија градских потеза

  By Архитектонски факултет on 04/12/2013
  5. семестар Настава је усмерена ка развијању знања и вештина у области урбанистичког пројектовања и реконструкције, на бројне теме урбанистичке композиције потеза. Циљ наставе је надградња постојећих знања на предмету обликовање градских простора, као и разумевање основних савремених метода и техника унапређења организације урбане структуре, са посребним акцентом на градове Србије.
 • Курс 17.1. – Огледи из конструкција

  By Архитектонски факултет on 04/12/2013
  5. семестар Основни циљ наставе је да студенти науче принципе конструисања великих распона кровних конструкција спортских, изложбених и остали јавних садржаја. У поступку наставе студенти треба да савладају основе логике формирања конструктивног концепта и преношења сила код конструкција великих распона.
 • Курс 17.1. – Пројекат мобилних уметничких резиденција

  By Архитектонски факултет on 05/12/2013
  5. семестар Циљ наставе на курсу је оспособљавање студената Основних академских студија да реализују специфично интердисциплинарно истраживање и на основу њега дефинишу мањи пројекат мобилне уметничке резиденције у складу са савременим захтевима уметничке праксе. У том смислу, циљ наставе представља упућеност студената у основне захтеве савременог резиденцијалног боравка уметника и њихов рад и излагање ван сопственог места боравка.
 • Курс 17.1. – Савремена урбана кућа

  By Архитектонски факултет on 05/12/2013
  5. семестар Основни циљ је разумевање сложености феномена савремене куће у околностима густо изграђене структуре града, као и оспособљавања студената за критичко мишљење и деловање, те анализу слојевитости и вишезначности њене структуре посматране кроз оквир савременог друштва са једне и урбане средине 21. века са друге стране.
 • Курс 17.1. – Саобраћај у граду

  By Архитектонски факултет on 05/12/2013
  5. семестар Основни циљ предмета је упознавање студената са аспектима пројектовања и планирања развоја урбане структуре и постизања виших нивоа квалитета живота у градским срединама у складу са савременим принципима саобраћаја.
 • Курс 17.1. – Уметност у јавним градским просторима – “Public art & Public space” – Меморија града

  By Архитектонски факултет on 05/12/2013
  5. семестар Циљ програма је упознавање студената са врстама, облицима и условима реализације уметничких пројеката у јавним просторима који се остварује интердисциплинарним деловањем уметника, архитеката, планера и дизајнера као и различитим облицима учешћа јавности и локалне заједнице у процесу планирања, пројектовања и реализације.
 • Курс 17.1. – Урбане минијатуре

  By Архитектонски факултет on 05/12/2013
  5. семестар Циљ наставе је изучавање методологије прикупљања, архивирања, селектовања, ажурирања и компарације фактографских података уз коришћење доступних начина графичке и моделарске презентације изабраних визуелних елемената непосредног урбаног окружења. Анализом опсервираних урбаних минијатура, студенти ће развијати сопствену визуелну суптилност и унапређивати однос према детаљу, фрагменту и целини, док ће избором адекватног начина графичке и моделарске презентације, на афирмативан начин, приказати овладани ниво сопствених способности у области визуелних комуниција.