УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс 16.1. – Социологија 1

  By Архитектонски факултет_Уредник on 13/10/2013
  6. семестар Циљ наставе је стицање знања о основним појмовима савременог друштва и разумевање друштвених процеса који утичу на обликовање и управљање простором, посебно градским простором. Студенти стичу знања која треба да им помогну да разумеју друштвени контектс у коме живе и делатности којом се баве (архитектура односно урбанизам), те да препознају потребе и интересе различитих друштвених актера у простору.
 • Курс 16.2. – Економика пројектовања и грађења

  By Архитектонски факултет_Уредник on 13/10/2013
  6. семестар Циљеви наставе су да инжењери архитектуре овладају проблематиком економског и финансијског аспекта пројектовања и грађења у складу са важећим законским прописима и процедурама за ефикасно управљање инвестиционим пројектима. Ово је релативно нова област, која је у свету доживела верификацију, нарочито за велике пројекте. Предмет омогућава да се управљање пројектима проучи са више аспеката: техничко-технолошког, правног, економског.
 • Курс 16.3. – Регулатива

  By Архитектонски факултет_Уредник on 13/10/2013
  6. семестар Циљ наставе је упознавање студента са релевантном регулативом у области урбанизма, пројектовања и грађења, као и стандардима и нормативима који обавезују будуће архитекте.