УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс МАСУ М4.3. – Мастер пројекат

  By Архитектонски факултет on 28/01/2014
  Циљ израде завршног Мастер рада је оспособљавање студената за примену интегралног приступа у истраживању и обликовању урбаног простора и усмеравању урбаног развоја. Рад обухвата израду мастер тезе и мастер пројекта. Мастер теза је предмет на коме се студенти обучавају за самостално истраживање и резултује успостављањем теоретских и методолошких основа за појединачне завршне мастер пројекате. Мастер пројекат представља самостални рад на примени интегралног приступа обликовању урбаног простора и усмеравању урбаног развоја у оквиру теме дефинисане мастер тезом, у конкретном просторном и развојном контексту.
 • Курс МАСУ М4.2. – Мастер теза

  By Архитектонски факултет on 28/01/2014
  Циљ израде завршног Мастер рада је оспособљавање студената за примену интегралног приступа у истраживању и обликовању урбаног простора и усмеравању урбаног развоја. Рад обухвата израду мастер тезе и мастер пројекта. Мастер теза је предмет на коме се студенти обучавају за самостално истраживање и резултује успостављањем теоретских и методолошких основа за појединачне завршне мастер пројекате. Мастер пројекат представља самостални рад на примени интегралног приступа обликовању урбаног простора и усмеравању урбаног развоја у оквиру теме дефинисане мастер тезом, у конкретном просторном и развојном контексту.
 • Курс МАСУ М4.1. – Стручна пракса

  By Архитектонски факултет on 27/01/2014
  Основни циљ је стицање практичног искуства. Искуство планерских, консултантских, јавних и других институција које учествују у систему планирања у Србији, одн. Европи у којима се пружа могућност студентима да развију способност брзог и ефикасног доношења планерских одлука. Стручна пракса студентима пружа могућност за стицање додатних знања о практичним процедурама одлучивања у мери у којој оне врше утицај на квалитет урбанистичких решења.