УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Курс МАСУ М1.7. – Изборни предмет 1 – 2014/15

  By Архитектонски факултет on 19/09/2014
  МАСУ М1.7.1. - Центри савремених градова - карактеристике, стања и процеси / МАСУ М1.7.2. - Уметност у јавним градским просторима - Public Art and Public Space / МАСУ М1.7.3. - Менаџмент урбане инфраструктуре / МАСУ М1.7.4. - Морфологија градских потеза
 • Курс МАСУ М1.6. – Урбани маркетинг и менаџмент – 2014/15

  By Архитектонски факултет on 19/09/2014
  Теоретска основа управљачке функције – Плуралистичка основа управљања развојем; информатичка основа управљања развојем, технолошки-тржишна полазишта управљања развојем; критеријуми и механизми управљања развојем. Проблемско-оперативна основа управљања урбаним развојем – Процес стварања (производње) урбаног простора; процес селекционисања и одлучивања; концептуални приступи формирања урбаног и регионалног развоја; оперативни ниво остварења управљачке функције; моделска основа управљања урбаним и регионалним развојем; пословни системи управљања урбаним и регионалним развојем.
 • Курс МАСУ М1.5. – Интегрална анализа територије – 2014/15

  By Архитектонски факултет on 19/09/2014
  Кроз презентацију и анализу примера јавне интервенције студенти се упознају са улогом различитих актера, приватних и јавних у решавању друштвених проблема и омогућавању и подстицању развоја. Кроз рад у студију студенти се упознају са политикама, планирањем и одлучивањем и овладавају вештинама истраживања које могу бити корисне у професионалном раду. Студенти бирају проблем – подручје истраживања у циљу унапређења сазнања и омогућавања напретка ка пожељном циљу, одн. спречавања нежељених последица. Проблем се бира тако да представља подручје јавног али и стручног и теоријског и практичног интереса, да представља одређену тешкоћу у развоју, да његово решење буде хитно, и да истраживање може допринети развоју знања.
 • Курс МАСУ М1.4. – Семинар 1 – 2014/15

  By Архитектонски факултет on 19/09/2014
  Семинар представља једнонедељни курс који обрађује по једну актуелну тему из урбанистичке праксе. Курс држе различити предавачи по позиву из области урбанизма или сродних области. Избор теме предавања у оквиру једног семинара се врши тако да даје општи преглед неопходних знања из област урбанизма.
 • Курс МАСУ М1.3. – Методе и технике истраживања – 2014/15

  By Архитектонски факултет on 19/09/2014
  Нагласак курса је на оспособљавању студената за дефинисање теме истраживања, критички преглед литературе, употребу сазанања добијених увидом у изворе за дефинисање истраживачких питања и за изабор адекватног метода истраживања који ће омогућити проналажење одговора на питања. Теме које се обрађују укључују: • Дефинисање проблема који се истражује • Критички преглед литературе • Формулација истраживачких питања/хипотеза • Избор метода истраживања: квалитативне и квантитативне методе истраживања, • Типови и структура истраживања • Дефинисање предлога истраживања, • Вештине писања истраживања, • Различити облици текстова, • Употреба компјутера у урбанистичким истраживањима.
 • Курс МАСУ М1.2. – Савремени урбанистички концепти – 2014/15

  By Архитектонски факултет on 19/09/2014
  Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоретским приступима, концептима и критичким освртима урбане обнове. Студенти се упознају са концептима и методама урбане обнове и њиховом применом у односу на комплексне урбане проблеме на нивоу града. Посебан осврт је на физичким-просторним трансформацијама градске структуре као и на сагледавању релација са економским и социјалним токовима и корелација са политичким и еколошким факторима.
 • Курс МАСУ М1.1. – Савремени урбани феномени – 2014/15

  By Архитектонски факултет on 19/09/2014
  Настава је усмерена на сагледавање специфичности савременог града - друштвено-економски контекст, урбане трансформације, архитектуру и трендове. Феномени се посматрају на три просторна нивоа – глобалном, регионалном и локалном. Посебна пажња посвећује се односу између општих законитости актуелних процеса и њихових локалних карактеристика. Предмет равноправно посматра градску структуру и архитектуру – њихов новоформирани идентитет, атрактивност и конкурентност.