УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • РЕ:колекција

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  РЕ:КОЛЕКЦИЈА Наставник: др Милена Кордић, доцент Студент: Јована Радујко Тема пројекта: Репрограмирање наслеђених урбаних вила (у бившим резиденцијалним, а данас централним деловима града) носи изазов отварања приватног, недоступног, а тиме и делимично "тајног" простора. Поступак истраживања постојећег, наслеђеног материјала подразумева откривање и идентификацију трагова некадашњих сценарија живота и њима припадајућих фрагмената простора и програма. Ова мрежа фрагмената гради платформу за нове могућности употребе простора, посебно када се као задатак постави да програм треба да се креће у сфери јавног: од туристичких/авантуристичких (хотела/хостела), преко културних (библиотека, музеја) до комерцијалних намена...
 • Град Голубац: студије и пројекат унутрашње архитектуре

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  ГРАД ГОЛУБАЦ: СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКАТ УНУТРАШЊЕ АРХИТЕКТУРЕ Наставник: др Марија Милинковић, доцент Студент: Ђорђе Маринковић Тема пројекта: Просторни и тематски оквир Мастер програма је 'Град Голубац', истовремно једно од највећих и најбоље очуваних средњовековних утврђења на Дунаву, савремено насеље са око 1600 становника, назив хотела на главном градском тргу, и назив научне студије коју је 1951. године објавио Александар Дероко у издању Српске академије наука и уметности. У контексту актуелних радова на рестаурацији и адаптацији утврђења за потребе савременог туризма, као и планираних пратећих грађевинских радова у његовом непосредном и ширем окружењу, студенти ће се бавити проблемом унутрашњег архитектонског простора намењеног креативном раду у слободном времену.
 • Хибрид_КМ10

  By Архитектонски факултет on 27/04/2018
  ХИБРИД_КМ10 Наставник: арх. Игор Рајковић, доцент Студент: Тијана Тодоровић Тема пројекта: Циљ завршног пројекта је обједињавање свих стадијума истраживачких и пројектантских поступака који се изучавају у оквиру Мастер академских студија Унутрашња архитектура. Темом ХИБРИД_КМ10 се отвара питање тумачења хибрида у архитектури унутрашњег простора, као и његове улоге у креирању иницијалних тачака које могу бити узрок даљих трансформације ван граница у којима се интервенише. Процес се састоји од анализе контекста и специфичности које носи предложена локација, као и прикупљања и обраде валидних података потребних за формирање критичког става. Анализом релевантних примера из архитектонске праксе, промишљено се проверава кроз реалну компоненту, а читав процес истраживања се заокружује формирањем оквира за даљи рад на пројекту...