УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • Центар Познања – реконструкција или проширење?

  By Архитектонски факултет on 14/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: ЦЕНТАР ПОЗНАЊА – реконструкција или проширење? Наставник: др Владан Ђокић, редовни професор Студент: Никола Опачић Пројекат: Град Познањ има свој историјски континуитет од XV века, а већ је почетком XI века био престоница Пољске. То је град са карактеристичним односом према реци Варти која је све до 1939.године била веома значајан и атрактиван елемент његове просторне структуре. Велика разарања у ИИ светском рату и одлуке 60-тих година XX века о промени тока реке посебно су утицали на одвајање центра града од приобаља.
 • CADS – R.B. Fuller

  By Архитектонски факултет on 14/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: CADS - R.B. FULLER Наставник: др. Миодраг Несторовић, редовни професор Студент: Александар Ћопић Пројекат: Концепт COMPREHENSIVE ANTICIPATORY DESIGN SCIENCE - CADS оригинално је поставио Р. Бакминстер Фулер /R. Buckminster Fuller/. Сам назив недвосмислено рефлектује Фулеров системски, свеобухватан, научни приступ пројектовању, за који је карактеристична генерализација принципа који постају основа иновативног стваралачког процеса. Једно од тумачења CADS дао је H.F.W. Perk.
 • Традиција vs. Иновација

  By Архитектонски факултет on 14/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: ТРАДИЦИЈА vs. ИНОВАЦИЈА Наставник: арх. Иван Рашковић, ванредни професор Студент: Александар Стојановић Пројекат: Циљ задатка је активација интердисциплинарних знања и компетенција стечених током студија архитектуре и усмеравање ка истраживању ман маде простора, смештеног у оквир савременог. Циљ наставе је усмерен на преиспитивање схватања делатности архитектуре и урбанизма, као дела укупне културне сфере друштва. Комплексност задатка захтева шири социо-културолошки приступ, који подразумева антиципацију епохе која настаје, као и схватање да она неизбежно садржи елементе прошлог и будућег.
 • Сталкер – Зона преласка

  By Архитектонски факултет on 14/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: СТАЛКЕР – ЗОНА ПРЕЛАСКА Наставник: арх. Милан Ђурић, ванредни професор Студент: Стефан Нешић Пројекат: Актуелне планске иницијативе града Београда везано за контроверзни пројекат у делу Савског амфитеатра познат под називом "Београд на води" - „ЗОНА“ (филм Сталкер, Андреј Тарковски, 1979.) резултирале су укидањем дела пружног коридора кроз Београд, тачније кроз доњи Дорћол. Ова ситуација препозната је као добра прилика за преиспитивање могућности за пренамену и трансформацију овог дела централног градског језгра Београда у циљу афирмације овог дела града кроз тзв. форму градске концентрације „Доњег града“ и повезивање (попречно и лонгитудинално) са реком и доњим Калемегданом.
 • (Ре)Формулација oкружења Трга Славија

  By Архитектонски факултет on 14/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: (РЕ)ФОРМУЛАЦИЈА ОКРУЖЕЊА ТРГА СЛАВИЈА Наставник: арх. Весна Цагић Милошевић, ванредни професор Студент: Софија Бојановић Пројекат: Комплексност просторне ситуације проистиче из хијерархијске позиције и потенцијала ширег просторног оквира у односу на његову физичку, просторну и садржајну неартикулисаност. Простор Трга Славија – делови блокова који га формирају, иако једна од најзначајних градских локација, фреквентна од свог припајања градском реону, па и пре тога, упркос великом броју покушаја, никада, посебно у свом северозападном и североисточном делу, није реализован као формативни део амбијенталне целине којој припада.
 • RE-MASTER.ING. Београдска подграђа: градиво, градација и надградња

  By Архитектонски факултет on 14/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: RE-MASTER.ING. Београдска подграђа: градиво, градација и надградња Наставник: мр Милан Вујовић, ванредни професор Студент: Стефан Милићевић Пројекат: Просторни оквир задатка налази се у контактној зона Калемегданске тврђаве са ушћем Саве и Дунава. Ова зона, која је у задатку дефинисана као “Београдско подграђе”, простире се на потезу од Бранковог моста, преко простора испод Косанчићевог венца, Савског пристаништа, дуж Бетон хале, до Куле Небојше и даље поред Пристанишне капије и СЦ Милан- Гале Мушкатировић до окретнице трамваја, ЗОО врта и комплекса Беко.
 • Простори граница: Реконструкција архитектонског пејзажа E75-E70

  By Архитектонски факултет on 14/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: ПРОСТОРИ ГРАНИЦА: РЕКОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ ПЕЈЗАЖА E75-E70 Наставник: др Драгана Васиљевић Томић , ванредни професор Студент: Катарина Кети Захаријев Пројекат: „Границе су инхерентно двозначне/двосмислене, парадоксалне и природно контрадикторне...“ (Koff:2013). „...покушаћемо да на границу гледамо као на простор а не само као на „црту“ која простор утврђује; границу као место које има неку своју меру, димензију, са својим причама и становницима...простор који се налази „између“ ствари... људи, култура, идентитета, простора...чудне особине да буде у релацији са свимa осталима, али на такав начин да укида, неутралише, или преокреће скуп односа које су они сами створили, рефлектовали, или одразили“, постајући место објективности. (Foucault, Zanini:2002) „Та линија одређује не само неку просторну регију или територију, већ је и регула, правило којег се треба придржавати да бисмо остали 'исправни'.“
 • Производња града: Пост-индустријска фаза Дунавске улице

  By Архитектонски факултет on 14/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: ПРОИЗВОДЊА ГРАДА: Пост-индустријска фаза Дунавске улице Наставник: арх. Небојша Фотирић, доцент Студент: Милица Боровић Пројекат: Девастирана, пост-индустријска градска матрица која прати коридор железничке инфраструктуре којим је одређена невидљива наметнута граница раздвајања територије града у односу на водени ток Дунава постављена је као просторни оквир задатка, и то уз ток Дунавске улице. Антиципирајући разрешење саобраћајних токова железнице и транзитног теретног и другог саобраћаја у односу на градску матрицу Београда која инклинира ка обали Дунава, празнина која остаје отвара простор за промишљање нових програмских и просторних могућности ове линије београдског приобаља.
 • Познањ – Унапређење централне градске територије – некадашње индустријске зоне

  By Архитектонски факултет on 14/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: ПОЗНАЊ – Унапређење централне градске територије - некадашње индустријске зоне Наставник: мр Петар Арсић, редовни професор Студент: Јелена Мирковић Пројекат: Разноврсност и богатство градског амбијента и програмске понуде, као и различитост градских простора централне зоне европских градова, актуелна је и веома значајна тема данашњег урбанизма, архитектуре и уређења јавних градских простора
 • Портал града – РТС – Јавни медијски сервис

  By Архитектонски факултет on 14/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: ПОРТАЛ ГРАДА - РТС - Јавни медијски сервис Наставник: арх. Владимир Лојаница, ванредни професор Студент: Иван Јовићевић Пројекат: Тематски оквир задатка односи се на преиспитивање потенцијала експонираних а неискоришћених градских локација као кључних места у развоју најзначајнијих градских потенцијалних средишта. Овакво тематско усмерење подразумева редефиницију постојећих градских територија које су остале заробљене и неактивиране изгубивши своју основну намену ослоњену на дух претходне епохе и данас представљају ограничење, сметњу развоју града.
 • Perpetuum mobile: Музичка академија, Косанчићев венац, Београд

  By Архитектонски факултет on 14/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: PERPETUUM MOBILE: МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА, КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ, БЕОГРАД Наставник: др Владимир Миленковић, доцент Студент: Машан Петровић Пројекат: Приступ овом Мастер пројекту заснива се на преиспитивању потенцијала архитектонског облика у односу на оквир његових просторних и програмских нужности, али и слободе. Импликације оваквог приступа превазилазе чисту појавност архитектуре истичући у први план пројектовање архитектонске ситуације начелне репетитивности у чијем језгру се налази реализација идеје о актуелном и виртуелном унутар реалности савременог објекта архитектуре. Иза оваквог погледа на контекст пројекта налази се идеја о мобилности субјекта и његовом доживљају мобилности објекта перцепције позиционираног у програму савремене класичне музике и високом музичком образовању.
 • Нови градски епицентар – вишенаменски градски комплекс културе

  By Архитектонски факултет on 14/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: НОВИ ГРАДСКИ ЕПИЦЕНТАР – вишенаменски градски комплекс културе Наставник: арх. Дејан Миљковић, редовни професор Студент: Јелена Петровић Пројекат: Тематски оквир Мастер пројекта је савремена економија културе као нови покретач градског развоја, па је програм пројекта вишенаменски комплекс који ће садржајима културе, услужним капацитетима, смештајним јединицама, рекреативним површинама и осталим комплементарним програмима чинити садржај НОВОГ ГРАДСКОГ ЕПИЦЕНТРА. Обавезни садржај комплекса је простор намењен спектаклу и главна критичка анализа треба да се заснује на ставу о томе шта представља дефиницију и која је улога спектакла у друштву данас.
 • Нове природе

  By Архитектонски факултет on 13/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: НОВЕ ПРИРОДЕ Наставник: арх. Александру Вуја, ванредни професор Студент: Тијана Јаблановић Пројекат: Дубина архитектуре града је у регијама грађевинске експанзије нестала пред површном природом глобалне културе. Са друге стране, промене у начину живота, клими, технологији и свести чине да израњају нове и још нејасне околности живота урбаних поља. Истраживање и препознавање потенцијала ових глобалних и локалних промена је увек био стимуланс за архитектуру и место где рефлективна пракса архитектонског дизајна мења услове живота у граду.
 • Нове капије Београда

  By Архитектонски факултет on 13/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: НОВЕ КАПИЈЕ БЕОГРАДА Наставник: др Ђорђе Стојановић, доцент Студент: Љубица Арсић Пројекат: Рад у студију почиње анализом постојећег објекта "Источне капије Београда," а потом се на основу стечених сазнања о контексту стамбене градње седамдесетих година и проблемима који се оцртавају кроз употребу и кроз данашње стање објекта, наставља пројектовањем Нове капије Београда на истој локацији.
 • Музеј аутомобила – Изазови нових материјала и технологија

  By Архитектонски факултет on 13/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: МУЗЕЈ АУТОМОБИЛА – ИЗАЗОВИ НОВИХ МАТЕРИЈАЛА И ТЕХНОЛОГИЈА Наставник: др Бранислав Жегарац, редовни професор Студент: Дијана Савановић Пројекат: Информатичка револуција, током последњих тридесетак година, довела је до настанка нових технолошких проналазака који су битно утицали на друштво и понашање људи. Упркос томе архитектура је у многим аспектима остала конзервативна и резистентна на савремена технолошка достигнућа, нове материјале и процесе.
 • Кућа Мост

  By Архитектонски факултет on 13/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: КУЋА МОСТ Наставник: арх. Миодраг Мирковић, редовни професор Студент: Тијана Савић Пројекат: Тема задатка је осмишљавање структуре која повезује Нови Београд и Мало ратно острво у циљу подизања нивоа урбанитета тренутно неактивираног подручја града. КУЋА МОСТ представља сложени вид комуникације, садјество две функције – са једне стране повезивања и проточности, док са друге стране, уз увођење додатних садржаја (садржаја културе, забаве, угоститељства...) пружа могућност одвијања нових активности и дуже задржавање корисника.
 • Ишчезавање будућности – Хибридна технологија

  By Архитектонски факултет on 13/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: ИШЧЕЗАВАЊЕ БУДУЋНОСТИ – ХИБРИДНА ТЕХНОЛОГИЈА Наставник: мр Будимир Судимац, доцент Студент: Бојана Чанковић Пројекат: Истраживање одрживих система и успостављање нових урбаних и архитектонсих хибридних модела за решавање економских, социјалних, културних и технолошких проблема савремених градова, укључујући недостатак хране, природних ресурса, инфраструктуре, загађењe као и развијање система и стратегијa будућег развоја основни су циљеви предложеног задатка.
 • Између архитектуре и природе

  By Архитектонски факултет on 13/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: ИЗМЕЂУ АРХИТЕКТУРЕ И ПРИРОДЕ Наставник: арх. Дејан Милетић, редовни професор Студент: Неда Џомбић Пројекат: Циљ задатка је успостављање односа између архитектуре и природе, са истраживањем могућности формирања нових просторних структура интегрисаних у природно или/и изграђено окружење. Истраживање треба да омогући различита поља деловања и стратегије у којима је потребно преиспитати традиционални однос архитектуре и природе, као и релације између артифицијелног и природног у којима је могуће наговестити процес нестајања граница између унутрашњег и спољног простора.
 • “Изгубљени у преводу” – Пропуштене шансе, нове могућности

  By Архитектонски факултет on 13/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: "ИЗГУБЉЕНИ У ПРЕВОДУ" - ПРОПУШТЕНЕ ШАНСЕ, НОВЕ МОГУЋНОСТИ Наставник: арх. Горан Војводић, ванредни професор Студент: Драгана Пантелић Пројекат:* "LOST IN TRANSLATION" Sofia Coppola, 2003. - "Изгубљени у преводу" су кроз време, транзицију, трансформацију и лошу приватизацију: локације, објекти, шансе за квалитетније животно окружење и добре намере архитеката. Изгубљени су неквалитетном изградњом, надоградњом, анексирањем, пренаменом, преобличавањем и неоствареним потенцијалом.
 • Дунав – трансевропски коридор, нове позиције београдских обала

  By Архитектонски факултет on 13/10/2015
  Курс М9.1. - Теза и Курс М9.2. - Пројекат: ДУНАВ - ТРАНСЕВРОПСКИ КОРИДОР, нове позиције београдских обала Наставник: арх. Борислав Петровић, ванредни професор Студент: Христина Стојановић Пројекат: Основни оквир и ослонац задатка јесте подршка идеји о Дунаву као трансевропском саобраћајном и културалном коридору, који оваквом својом улогом инхерентно повезује припадајуће регионе на континенту, заједно са њиховим посебностима и сличностима.