УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
  • Ка новом моделу управљања квалитетом живота заједнице

    By Архитектонски факултет on 28/04/2017
    ИП01_ИНТЕГРАЛНА АНАЛИЗА ТЕРИТОРИЈЕ: КА НОВОМ МОДЕЛУ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ ЖИВОТА ЗАЈЕДНИЦЕ Наставници: др Марија Маруна, ванр.проф. др Данијела Миловановић Родић, доцент Студенти - Група 01: Милица Ристовић, Урош Марковић, Милош Мандић, Стефан Хаџи Арсеновић Опис пројекта: Задатак на предмету био је унапређење постојећег модела управљања квалитетом живота заједнице. Превасходно смо од формираних десет категорија квалитета живота, за даљу разраду одабрали сегмент јавне управе у домену урбанистичког планирања. Анализирајући ПДР предметне локације дошли смо до закључка да постоје потенцијални конфликти који би настали његовом имплементацијом и поставили хипотезу да је узрок томе недостатак укључености грађана у процес планирања.