УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
 • ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – ИНТЕРПОЛАЦИЈА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 27/07/2020
  ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ - ИНТЕРПОЛАЦИЈА Наставник: мр Зоран Абадић, доцент Студент: Соња Стевановић Опис пројекта: Интервенција обухвата стварање нагиба усмереног ка јединственом садржају, видео бим екранима - емитерима филмске уметности. Open air биоскоп би био отворени позив на уметност, како станара, корисника парка, тако и случајних пролазника. Парк се у потпуности повезује са објектом - отвореним "приземљем", које је његова експанзија. Основни тип стамбене јединице квадратне је основе 25m2, а остали типови настају спајањем основног по хоризонтали и/или вертикали. Намештај је трансформабилан (преградни зидови помериви), према потреби корисника мења се функција просторије - спаваћа соба - дневна соба - трпезарија са кухињом - "слободни подијум" односно простор намењен за дружење великог броја људи; све је смештено по ободу, укључујући и санитарни блок. Смештање склопиво - расклопивог намештаја по ободу просторије, осим практичности омогућава уштеду простора, али и визуелно простор делује пространије. Свака стамбена вертикала поседује своју - кровну башту - базен - травнату површину - декинг за лежаљке и друге активности, који се према годишњем добу и потребама станара прилагођавају.
 • ПИАНО НАСЕЉЕ

  By Архитектонски факултет_Уредник on 27/07/2020
  ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ - ИНТЕРПОЛАЦИЈА Наставник: мр Зоран Абадић, доцент Студент: Данило Фатић Опис пројекта: Пројекат је кренуо да се развија са темом Француских вртова, из чега је произашла та вертикалност пуна зеленила која се пребацила на локацију становања. Та сама структура је сама за себе мени представљала један велики инструмент па сам тако дошао до тога да ће то насеље бити пуно уметника који се баве музиком, свирају различите инструменте и уживају у свом погледу који их инспирише. А тај поглед је постао нови парк пун вертикала стубова са зеленилом и њиховим сенкама, као и читав град.
 • ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – ИНТЕРПОЛАЦИЈА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 27/07/2020
  ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ - ИНТЕРПОЛАЦИЈА Наставник: мр Зоран Абадић, доцент Студент: Ана Јовановић Опис пројекта: Пројекат настаје као одговор на изразито урбани контекст локације. Имајући у виду динамичност градског језгра, успостављен је фронт који својом сменом отворених и затворених простора ступа у директан однос са Булеваром. Са друге стране објекат је затворен ка блоку, чиме се поново наглашава његова јасна оријентација. Из оваквог система произашао је склоп који се састоји из преплитања две типске јединице, које када се интегришу, чине засебан елемент. Такође, моменат заједничких простора, како на нивоу партера, тако и на самој завршници, допуњује идеју о колективизму и покушају да сам пројекат пружи неки додатни садржај који би употпунио живот на оваквом простору.
 • ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – ИНТЕРПОЛАЦИЈА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 27/07/2020
  ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ - ИНТЕРПОЛАЦИЈА Наставник: др Павле Стаменовић, доцент Студент: Вера Вранић Опис пројекта: Почетна фаза истраживања се односила на успостављање релације између постојеће физичке структуре и новопројектоване. Наглашена хетерогеност локације, различита старосна структура објекта карактеристике су београдских блокова. Увек актуелни тренд надоградње доводи у питање идентитет постојећих структура, али са собом носи и потенцијал доприноса слојевитости и отелотворење новог времена. Циљ је био очување старих слојева, како би се сачувао идентитет и динамичност дате локације. Дефинисање јасне границе између старог и новог је било неопходно, како не би дошло до стапања слојева. Челична структура представња спону између постојеће структуре и новопројектоване, али уједно даје и могућност урбанистичког решења које би се пренело на цео блок и дало оквир за неке будуће надоградње.
 • ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ – ИНТЕРПОЛАЦИЈА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 27/07/2020
  ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ - ИНТЕРПОЛАЦИЈА Наставник: др Павле Стаменовић, доцент Студент: Емилија Станисављевић Опис пројекта: Пројекат је одговор на истраживање појма интерполација и представља идеју о повезивању целог блока. Новоизграђена структура је осмишљена на тај начин да сви њени квалитети и нови простори припадну и постојећем контексту. Акценат је на пасарелама / галеријама које се гранају унутрашњим фасадама блока и своје просторе намењују различитим програмима као што су становање, комуникације и заједнички простори који су део кооперативног становања.
 • ЈЕДНА ОСОБА, ЈЕДАН ДОМ

  By Архитектонски факултет_Уредник on 27/07/2020
  ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ - ИНТЕРПОЛАЦИЈА Наставник: др Aна Никезић, ванредни професор Студент: Матија Јевтић Опис пројекта: Пројекат настаје из личног доживљаја, схватања архитектуре, утиска о начину живота и истраживања локације. Кроз низ раслојавања материјала нађених на локацији и њихове графичке обраде долази се до идејних скица потребне интервенције. Водећи се утиском самог амбијента, постојећа структура се не уклања у потпуности, већ се њени фрагменти користе као клица из које се рађа нова "лакша" структура. Постојећи садржај се не уклања, додаје се нови подтип становања, који на целу локацију уности нову енергију и узбудљивији начин живота. Уочавајући близину уметничких факултета нови вид становања је пројектован за специфичне потребе њихових студената. Јединица је замишљена као атеље са основним стамбеним елементима, који су смештени у бродске контејнере. Челична структура, јединице и комуникације у виду платформи граде полуотворени простор који младим уметницима пружа потребну слободу и лепршавост. У објекту се налазе и садржаји који помажу развијању и промоцији студената, а уједно дају нову димензију у јавном животу локације.
 • САМОГРАДЕЋИ ПРОСТОРИ

  By Архитектонски факултет_Уредник on 27/07/2020
  ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ - ИНТЕРПОЛАЦИЈА Наставник: др Aна Никезић, ванредни професор Студент: Емилија Јовић Опис пројекта: Пројекат настаје као нуспојава идеје о ''инверту'' у концепцији простора. Смењивање привидно лаких и тешких елемената, транспарентних и мање транспарентних површина, извођењем главне вертикалне комуникације у спољно окружење, довођењем саме конструкције објекта у први план... Један од кључних момената отелотворења ове замисли јесте укидање свих преградних зидова и уопште укидање вертикалних елемената за сепарисање простора. Уместо њих, јавља се велики број хоризонталних плоча, односно међуетажа, које међусобно раздваја само ваздушни простор и он преузима улогу класичних зидова. Такав склоп је захтевао увођење специфичне конструкцијске инфраструктуре која подсећа на врсту тродимензионалне мреже, која прихвата велики број плоча. У складу са првом идејом о ''окренутости'' просторних елемената, та инфраструктура излази на површину, чита се као знатно изражена и постаје важна одлика целокупног пројекта.
 • НАУЧНО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

  By Архитектонски факултет_Уредник on 13/07/2020
  Наставник: др Бисерка Митровић, ванредни професор Студенти: Андријана Ђукић, Теодор Јовановић Опис пројекта: Анализом различитих коцепата градова као и саме локације одлучили смо да имплементирамо пронципе Еко града, те искористимо природни потенцијал локације. Циљеви који су били основ за израду решења јесу смањење штетности утицаја на животну средину, еколошки вид саобраћаја, примена паметних технологија као и стварање здравог окружења за кориснике. Увођењем речних канала на локацију формирали би се јединствени екосистеми у циљу проучавања али и повећања атрактивности самог простора. У оквиру ове целине јавили би се различити садржаји попут научних станица за истраживање нанотехнологија, изложбених и едукативних павиљона, различитих културних садржаја попут театра и музичких павиљона, али и смештајних капацитета и хала за развијање конгресног туризма. Јединствене физичке структуре допринеле би стварању нове силуете града која би утицала на визуелни идентитет посматрано са Дунава.
 • ЕКО ГРАД АДА ХУЈА

  By Архитектонски факултет_Уредник on 13/07/2020
  Наставник: др Иван Симић, доцент Студенти: Ђорђе Вујић, Милица Црнчевић, Marie Villmer, Raik Haase Опис пројекта: Користећи елементе концепта Еко Града, понуђено решење покушава да препозна квалитете локације и ревитализује их. Циљ је био развити функционални и еколошки урбани систем који је самоодржив. То значи да наш пројекат разматра употребу "затвореног круга" енергије, материјала, инфраструктуре, природе и начина живота. Дизајн креће од нуле - рециклажом земљишта, пречишћавањем водених токова и обале, уклањањем индустријских постројења и неформалних насеља и то све са циљем да се створи слободан простор за фазу регенерације. Размишљајући о многим аспектима, као што су урбани дизајн, социјално-културни аспекти и екологија, предлог решења побољшава амбијенталне и пејзажне вредности, истовремено чинећи све животним, једноставним и здравијим. Решење промовише способност пешачења, вожњу бицикла и употребу јавног градског превоза тако што се број улица смањује, мењамо њихове профиле и смештамо површински паркинг под земљу или у јавну гаражу. На крају, Ада Хуја поново постаје рекреативни део града Београда кроз дубоку везу са обалом, Супернатурал парком и зеленим појасом захваљујући имплементацију различитих намена.
 • ТОК (временски ток, пловни ток, ток садржаја)

  By Архитектонски факултет_Уредник on 13/07/2020
  Наставник: др Ратка Цолић, доцент Студент: Тијана Јовичић, Ђорђе Митровић, Давид Воларевић, Ненад Жујовић Опис пројекта: Предвиђено је да се пројекат реализује кроз три фазе. У првој фази развоја најпре би се оформила матрица саобраћајних токова надовезивањем на већ постојеће правце. Потом би се готово читаво подручје испунило биљним културама које би биле у функцији ремедијације контаминираног тла и његовог потпуног излечења. У другој фази развоја дошло би до постепеног формирања линијског парка у виду полицентричне структуре. На крајевима тих праваца управних на реку формирале би се чворне тачке у виду пунктова са непосредним зонама пристаништа. Велике слободне површине у овој фази би послужиле за одржавање различитих масовних манифестација са циљем да се простор Аде Хује постепено усади у колективну меморију грађана. На самом рубу новоформираног острва, насталог просецањем канала, нашао би се репер у функцији торња за регулацију водотокова. У трећој фази развоја иницијално одвојени зачеци линијског парка би сада формирали континуални потез. У складу са концептом здравог града увела би се густа матрица бициклистичких и пешачких стаза. Већина зона које су у претходним фазама биле испуњене различитим биљним културама постепено би прерасле у радничко насеље.