UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Team Categories Departman za arhitektonske tehnologije

 • dr Dejan Vasović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
 • dr Lidija Đokić

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 06/09/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 304 Uža naučna oblast: tehnologija građenja, instalacije i menadžment Oblasti istraživanja: osvetljenje u arhitekturi; instalacije u arhitekturi Lidija Đokić (1964) je, nakon završenih studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (1988), magistrirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Južne Kalifornije (University of Southern California, School of Architecture) u Los Anđelesu (1991) i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu […]
 • dr Ljiljana Đukanović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 215 Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada Oblasti istraživanja: tehnologije građenja, energetska efikasnost u arhitekturi, komfor u stanovanju Ljiljana Đukanović (1963) završila je studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1989), gde je magistrirala (2008, sa temom: Fasadne obloge od opekarskih elemenata u uslovima savremene gradnje i energetske racionalizacije i doktorilala […]
 • dr Branislav Žegarac

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 215 Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada Oblasti istraživanja: arhitektonske konstrukcije, arhitektonsko i urbanističko projektovanje, inovativne tehnologije i građevinski materijali Branislav Žegarac (1957) je nakon završenih studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1980), specijalizirao (1983), magistrirao (1985) i doktorirao (1989) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U periodu od 1983. […]
 • dr Bojana Zeković

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 17/03/2015
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 243 Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada Oblasti istraživanja: bioklimatska i energetski efikasna arhitektura, principi i sertifikacija održive izgradnje Bojana Zeković (1987), diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (2010). Tokom studiranja stipendista Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka i Fonda za mlade talente. Tokom studija učestvuje i nagrađivana na […]
 • Isidora Ilić, mast. inž. arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 12/04/2019
 • dr Jelena Ivanović-Šekularac

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 350 Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada Oblasti istraživanja: arhitektonske konstrukcije; primena drveta u savremenoj arhitekturi Jelena Ivanović-Šekularac (1966) diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1990). Proglašena je za studenta generacije beogradskog Univerziteta školske 1989/90. godine. Beogradski Univerzitet nagrađuje je nagradom iz fonda Sestre Bulajić za najbolji diplomski rad […]
 • dr Dušan Ignjatović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za Arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 243 Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada Oblasti istraživanja: energetska efikasnost zgrda, termografija u arhitekturi, zelena i bioklimatska arhitektura  Dušan Ignjatović (1969) je završio Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu 1996 kao student generacije. Docent na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu ,gostujući profesor na Fakultetu Tehničkih Nauka u Kosovskoj Mitrovici. Ranije gostujući profesor […]
 • Andrej Josifovski, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 01/10/2015
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 215 Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada Oblasti istraživanja: ispitivanje arhitektonskih konstrukcija nedestruktivnim metodama Andrej Josifovski (1990) je, nakon završenih osnovnih studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2012), završio master akademske studije na istom fakultetu (2014), a trenutno je student doktorskih akademskih studija. Kao saradnik u nastavi radio je četiri […]
 • dr Tatjana Jurenić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 304 Uža naučna oblast: tehnologija građenja, instalacije i menadžment Oblasti istraživanja: tehnologija izvođenja objekata; upravljanje tehničkom dokumentacijom i projektima u arhitekturi; kalkulacije i procene troškova građenja, investicione studije; upravljanje, održavanje i obnova arhitektonskih objekata Dr Tatjana Jurenić (1968) je nakon diplomiranja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (1995), na istom fakultetu završila postdiplomske studije i […]
 • Ana Kontić

  By Arhitektonski fakultet on 05/03/2018
  Departman za arhitektonske tehnologije
 • Damjana Lojaničić, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 22/11/2018
 • Nevena Lukić

  By Arhitektonski fakultet on 02/11/2017
 • arh. Dragan Marčetić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 215 Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada Oblasti istraživanja: arhitektonsko i urbanističko projektovanje; arhitektonske konstrukcije i materijali Dragan Marčetić (1969) je, nakon završenih studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu (1997) upisao doktorske akademske studije na istom fakultetu (2007) i nalazi se pred prijavom doktorske disertacije. Autorski profesionalni rad na izradi […]
 • Nikola Macut

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 01/10/2015
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 350 Uža naučna oblast: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada Oblasti istraživanja: arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada, rekonstrukcija i sanacija stambenih objekata Nikola Macut (Beograd, 1989), nakon završenih Osnovnih akademskih studija i Master akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, upisao je Doktorske akademske studije (2013). Trenutno pohađa treću godinu i […]
 • dr Jelena Milošević

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 17/03/2015
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 348a Uža naučna oblast: arhitektonsko konstrukterstvo Oblasti istraživanja: konstruktivni sistemi i prostorne strukture Jelena Milošević (1981) je diplomirala (2006) i upisala doktorske studije naučnog karaktera (2009) na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Zaposlena je na Arhitektonskom fakultetu u zvanju istraživač-pripravnik (2011-2014), istraživač-saradnik (od 2014) i asistent (od 2015). Učestvovala je kao saradnik u […]
 • dr Aleksandra Nenadović

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 346 Uža naučna oblast: arhitektonsko konstrukterstvo Oblasti istraživanja: projektovanje konstrukcija, održivo arhitektonsko konstrukterstvo, arhitektonsko projektovanje Aleksandra Nenadović (1971) diplomira 1996. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, gde pohađa i poslediplomske studije, na kursu Konstruktivni sistemi u arhitekturi i magistrira (2004) sa temom Prilog analizi ponašanja kablovskih kupola tensegriti tipa, a zatim i […]
 • dr Radojko Obradović

  By Arhitektonski fakultet on 11/01/2016
  Departman za arhitektonske tehnologije
 • dr Ruža Okrajnov Bajić

  By Arhitektonski fakultet on 13/10/2013
  Departman za Arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 247 Uža naučna oblast: arhitektonsko konstrukterstvo Oblasti istraživanja: armiranobetonske konstrukcije, tehnologija betona, samozbijajući betoni, betoni visokih performansi Ruža Okrajnov–Bajić je diplomirala na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1985. godine, na odseku za Betonske konstrukcije. Na istom fakultetu je magistrirala 1992. i doktorirala 2009. godine. Na Arhitektonskom fakultetu je zaposlena u zvanju asistenta pripravnika 1986. godine […]
 • Darko Pavićević, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 01/10/2015
  Departman za arhitektonske tehnologije Broj kabineta: 347a Uža naučna oblast: arhitektonsko konstrukterstvo Oblasti istraživanja: arhitektonsko konstrukterstvo Darko Pavićević, rođen je u Gornjem Milanovcu 1991. godine, gde završava osnovno obrazovanje, srednju građevinsku školu završava u Čačku, na odseku Građevinarstvo i geodezija. Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završava osnovne akademske studije sa prosečnom ocenom 9,15, kao i master akademske studije (smer: […]